Конституційне право та конституційна інженерія в сучасних українських реаліях

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-14-18

Ключові слова:

Конституція, реформа, конституційна реформа, конституційний процес, конституційна інженерія, конституційно-правова наука, юридична освіта

Анотація

Розглядається питання щодо значення конституційного права як базової навчальної дисципліни в системі юридичної освіти, визначено правову природу конституційної реформи, розкрито її сутність через аналіз співвідношення конституційної реформи і такого правового явища, як конституційна інженерія.

Біографії авторів

Володимир Федорович Коваленко, Полтавський інститут економіки і права

старший викладач кафедри правознавства

Світлана Петрівна Товста, Полтавський інститут економіки і права

старший викладач кафедри правознавства

Посилання

Агафонова Н. В. Конституційна реформа в Україні: поняття, інституційний механізм та забезпечення ефективності : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2017. 405 с.

Бориславська О. Конституційна реформа як шлях формування в Україні конституційної системи обмеженого правління (на основі досвіду європейської моделі конституціоналізму). Право України. 2014. № 7. С. 47–54.

Бутько Л. В. Конституционная реформа: теоретико-правовой анализ : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. Санкт-Петербург, 1998. 426 с.

Крусян А. Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика. Право України. 2012. № 8. С. 122–131.

Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів : пер. з англ. Київ : АртЕк, 2001. 224 с.

Подорожна Т. Теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України : монографія. Львів : ПАІС, 2014. 308 с.

Тацій В. М., Тодика Ю. М. Основні напрямки розвитку науки конституційного права України та проблеми вдосконалення викладання конституційного права. Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права : зб. наук. ст. / Нац. юрид. акад. України; Ін-т демократії

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Як цитувати

Коваленко, В. Ф., & Товста, С. П. (2019). Конституційне право та конституційна інженерія в сучасних українських реаліях. Імідж сучасного педагога, (3(186), 14–18. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-14-18