Клавірна музика на території України в XVI–XVII ст.

Автор(и)

  • Оксана Сергіївна Сліпченко Киівський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2624-820X
  • Ірина Володимирівна Мельниченко Киівський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3922-2482

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-72-75

Ключові слова:

Табулатура Яна з Любліна, Гданська табулатура, клавір, бароко, Відродження

Анотація

Досліджено вплив західноєвропейської музичної культури на клавірну творчість на українських землях у XVIXVII ст. У контексті історичних і культурних умов розкрито деякі аспекти побутування українського клавірного виконавства. Проаналізовано клавірні твори з деяких органних табулатур і виявлено жанрові та стильові особливості, закономірні для них. Підкреслено значення клавіру в тогочасному музичному житті українців (у церковному, світському та освітньому аспектах). Розглянуто творчість деяких польських композиторів.

Біографії авторів

Оксана Сергіївна Сліпченко, Киівський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва 

Ірина Володимирівна Мельниченко, Киівський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва 

Посилання

Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским: (По рукописи Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел). Вып. 2 : От Днестра до Москвы. Книга VI: Украина и Киев. Москва: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1897. 202 с.

Вишенський І. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 1972. 129 с.

Выграненко Р. Исторические проблемы развития артикуляции на клавишных инструментах: Эпоха барокко. Музычная культура Беларусі. Праблемы гісторыі і тэорыі. Мінск, 1999. С. 117–145.

Дилецкий Н. Мусикийская грамматика / по опублик. и предисл. С. В. Смоленского. Санкт-Петербург: тип. М. А. Александрова, 1910. 174 с.

Історія української дожовтневої музики: навч. посіб. для муз. вузів / упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. Київ: Музична Україна, 1969. 587 с.

Милка А. П. «Искусство фуги» И. С. Баха: к реконструкции и интерпретации. С.-Петерб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. СПб.: Композитор, 2009. 454 с.

Ройзман Л. И. Орган в истории русской музыкальной культуры. Москва, 1979. 467 c.

Степаненко М. Клавір в історії музичної культури України ХVІ-ХVІІІ ст. Мистецтвознавство України, 2010. Вип. 11. С. 45–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_10

Хрестоматія української дожовтневої музики: навч. посіб. для консерваторій та музичних училищ / упоряд., комент. О. Я. Шреєр-Ткаченко. Київ: Музична Україна, 1970. 461 с.

Чеченя К. А. Інструментальна музика в Україні другої половини XVI – середини XVIII століття і проблеми автентичності у виконавській культурі: автореф. дис. … канд. наук: 26.00.01. Київ, 2008. 27 с.

Bacfark B. Harmonium musicarum. Krakow: Lazarus Andrea, 1565. 55 p.

Brzezińska B. Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 1987. 108 s.

Hławiczka K. Ze studiów nad muzyką polskiego Odrodzenia. Muzyka: kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej. Vol 3, № 1–2 (8–9). P. 53–71.

Music from Gdansk (Danzig) manuscript Ms. 300 R/Vv. 123 (1591) / Editor: Pierre Gouin & Marek Michalak. Montréal: Les Éditions Outremontaises, 2015. 54 p.

tańców z Tabulatury organowej Jana z Lublina : wydał z rkp. i oprac. A. Chybiński. Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej. zeszyt 20. Kraków, 1948. 52 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Сліпченко, О. С., & Мельниченко, І. В. (2019). Клавірна музика на території України в XVI–XVII ст. Імідж сучасного педагога, (2(185), 72–75. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-72-75