Інтерпретація поетичного твору майбутніми філологами як лінгвосоціокультурного феномену

Автор(и)

  • Наталія Василівна Сем'ян Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2294-2504

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-47-51

Ключові слова:

лінгвосоціокультурна компетентність (ЛСКК), імплікат, інтерпретація, екстралінгвальні знання, вербалізація, підтекстова інформація, поетичний твір

Анотація

Досліджена проблема розуміння та інтерпретації поетичного твору шляхом визначення його лінгвальних та екстралінгвальних характеристик. Доведено, що поетичний текст є психолого-естетичним феноменом, який допускає необмежену кількість інтерпретацій, оскільки є результатом авторського задуму, створеного для вираження індивідуальних знань про світ за допомогою мовних засобів.

Біографія автора

Наталія Василівна Сем'ян, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

викладач кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Посилання

Анохина Н. В. Роль пресуппозиции и импликации в процессе понимания научно-популярного текста. Вестник Башкирск. ун-та. 2009. №1. C. 92–94.

Будаев Э. В. Становление когнитивной теории метафоры. Лингвокультурология. 2007. №1. C. 19–35.

Галкина О. В. Метафора как инструмент познания: На материале терминов-метафор компьютерного интерфейса: автореф. дисc. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Твер. гос. ун-т. Тверь, 2004. 18 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва: Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с.

Крищук В. Функціонування прецедентних феноменів в історичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Філологічний дискурс. Вип. 4, 2016. С. 233–242.

Лебхерц Е. П. Фреймовые структуры и культурные пресуппозиции в интерпретации рекламного дискурса: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Ставроп. гос. ун-т. Ставрополь, 2008. 22 с.

Малова Н. Е. Лингвокогнитивные категории «Имплицитность» и «Подтекст». Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. №2. 2012. С. 211–214.

Молчанова Г. Г. Семантика художественного текста (импликативные аспекты коммуникации). Ташкент, 1988. 163 с.

Панич Г. А. Концепт і слово: гендерна диференціація логічних категорій добра та зла. Young scientist. Вип. 1 (53), 2018. С. 745–748.

Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы. Днепропетровск, 2013. 307 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К., 2009. 716 с.

Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. Москва: Языки славянских культур, 2007. 400 с.

Тен Ю. П. Символ в межкультурной коммуникации: автореф. дисс… д-ра филос. наук: 09.00.13 / Юж. федер. ун-т. Ростов-на-Дону, 2008. 46 с.

Шовковий В. М. Методична система навчання давньогрецької мови майбутніх філологів на засадах герменевтичного підходу: дис ... д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ: Б.в., 2011. 604 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-17

Як цитувати

Сем’ян, Н. В. (2019). Інтерпретація поетичного твору майбутніми філологами як лінгвосоціокультурного феномену. Імідж сучасного педагога, (1(184), 47–51. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-47-51

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ