DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-56-58

Методичні аспекти роботи концертмейстера з хоровим колективом

Анна Василівна Поліщук, Світлана Станіславівна Сабрі

Анотація


Розглянуто основні методичні особливості, пов’язані з роботою концертмейстера у хоровому класі. Виокремлено універсальність і поліфункціональність акомпаніаторської справи піаніста. Зазначено, що концертмейстер має виконувати ті завдання, що постають перед усіма виконавцями, доповнюючи їх іншими, що відображають сутність даного типу діяльності. Важливим компонентом є аналіз твору, виокремлення особливостей авторського стилю, створення плану роботи над ним. При роботі з хоровою звучністю треба враховувати тембровий, драматургічний і динамічний рівні. Увага до вербального тексту сприяє корегуванню інтенсивності та насиченості інструментальної лінії та її взаємодії з вокальними голосами.


Ключові слова


концертмейстер; хор; методика; інтерпретація; виконавець

Повний текст:

PDF

Посилання


Алієва Е. Ш. Актуальні питання концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія / Кримський гуманіт. ун-т, 2013. Вип. 39 (2). С. 31–35.

Грінченко Т. Д. Історія виникнення та становлення професії піаніст-концертмейстер. Наукові праці історичного факультету Запорізького нац. ун-ту. 2012. Вип. 48. URL: http://library.vspu.net/jspui/handle/123456789/1093 (дата звернення: 28.11.2018).

Живов В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения. Работа с хором. Методика, опыт. Москва: Профиздат, 1972. С. 115–138.

Молчанова Т. О. Міра і пропорційність виконавського тандему «піаніст-концертмейстер-соліст». Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. 2014. № 2. С. 3–9.

Птица К. Б. Проблемы стиля и хоровое исполнительство. Работа с хором. Методика, опыт. Москва: Профиздат, 1972. С. 13–55.

Чванова А. Н. Формирование артистизма у музыкантов-исполнителей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Самара, 2005. 20 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.