Нова українська школа – стан та перспективи

Автор(и)

  • Людмила Дмитрівна Зеленська Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3324-5173
  • Соня Олегівна Саакова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5299-0841

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-5-7

Ключові слова:

освіта, навчання, Нова українська школа, стан, перспективи, етапи

Анотація

Дана стаття розглядає причини реформування загальної середньої освіти в Україні, визначає основні етапи реалізації концепції Нова українська школа. Акцентує увагу на перевагах організації освітнього процесу в умовах імплементації концептуальних засад концепції, викреслює перспективи реформування закладів загальної середньої освіти відповідно до її положень.

Біографії авторів

Людмила Дмитрівна Зеленська, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Соня Олегівна Саакова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

здобувач освітнього ступеня магістра

Посилання

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 23.10.2018).

Запроваджуємо Концепцію «Нова українська школа»: навч.-метод. тренінг заступників директорів ЗЗСО з питань впровадження Державного стандарту початкової освіти. Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації: веб-сайт. URL: https://vberz-osvita.gov.ua/zaprovadzhuemo-koncepciju-nova-ukrainska-shkola-11-48-46-28-12-2017/https://vberz-osvita.gov.ua/zaprovadzhuemo-koncepciju-nova-ukrainska-shkola-11-48-46-28-12-2017/ (дата звернення: 13.10.2018).

Ляшенко О. І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. Кам’янець-Подільськ, 2016. Вип. 22. С. 39–42.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: Пед. думка, 2016. 448 с.

Нова Українська школа / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NEW-SCHOOL.pdf (дата звернення: 12.10.2018).

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ: Міністерство освіти і науки України, 2016. 40 с.

Нова українська школа. Міністерство освіти і науки України: веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 14.10.2018).

Онищук Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи. Український педагогічний журнал. 2018. № 1. С. 47–53.

Сімончук О. Без домашніх завдань і оцінок: що таке Нова українська школа. Освіторія: медіа: веб-сайт. URL: https://osvitoria.media/experience/bez-domashnih-zavdan-i-otsinok/ (дата звернення: 16.10.2018).

Чернова О. Нова українська школа: 9 змін, які пропонує Міносвіти: веб-сайт. Громадське: бета: веб-сайт. URL: https://hromadske.ua/posts/nova-ukrainska-shkola-9-zmin-iaki-proponuie-minosvity (дата звернення: 11.10.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-17

Як цитувати

Зеленська, Л. Д., & Саакова, С. О. (2019). Нова українська школа – стан та перспективи. Імідж сучасного педагога, (1(184), 5–7. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-5-7