DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-5-7

Нова українська школа – стан та перспективи

Людмила Дмитрівна Зеленська, Соня Олегівна Саакова

Анотація


Дана стаття розглядає причини реформування загальної середньої освіти в Україні, визначає основні етапи реалізації концепції Нова українська школа. Акцентує увагу на перевагах організації освітнього процесу в умовах імплементації концептуальних засад концепції, викреслює перспективи реформування закладів загальної середньої освіти відповідно до її положень.


Ключові слова


освіта; навчання; Нова українська школа; стан; перспективи; етапи

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 23.10.2018).

Запроваджуємо Концепцію «Нова українська школа»: навч.-метод. тренінг заступників директорів ЗЗСО з питань впровадження Державного стандарту початкової освіти. Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації: веб-сайт. URL: https://vberz-osvita.gov.ua/zaprovadzhuemo-koncepciju-nova-ukrainska-shkola-11-48-46-28-12-2017/https://vberz-osvita.gov.ua/zaprovadzhuemo-koncepciju-nova-ukrainska-shkola-11-48-46-28-12-2017/ (дата звернення: 13.10.2018).

Ляшенко О. І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. Кам’янець-Подільськ, 2016. Вип. 22. С. 39–42.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: Пед. думка, 2016. 448 с.

Нова Українська школа / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NEW-SCHOOL.pdf (дата звернення: 12.10.2018).

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ: Міністерство освіти і науки України, 2016. 40 с.

Нова українська школа. Міністерство освіти і науки України: веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 14.10.2018).

Онищук Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи. Український педагогічний журнал. 2018. № 1. С. 47–53.

Сімончук О. Без домашніх завдань і оцінок: що таке Нова українська школа. Освіторія: медіа: веб-сайт. URL: https://osvitoria.media/experience/bez-domashnih-zavdan-i-otsinok/ (дата звернення: 16.10.2018).

Чернова О. Нова українська школа: 9 змін, які пропонує Міносвіти: веб-сайт. Громадське: бета: веб-сайт. URL: https://hromadske.ua/posts/nova-ukrainska-shkola-9-zmin-iaki-proponuie-minosvity (дата звернення: 11.10.2018).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.