Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному ВНЗ

Автор(и)

  • Руслана Василівна Слухенська Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7308-9566
  • Вікторія Вікторівна Куковська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1657-1134
  • Леся Геннадіївна Логуш Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2503-9449

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-24-29

Ключові слова:

творчий потенціал, студенти-медики, навчальний процес, педагогічний експеримент, мотивація, креативність

Анотація

Творчий потенціал майбутнього лікаря є інтегративною якістю, що відображає міру можливостей актуалізації сутнісних творчих сил особистості в реальній перетворювальній практиці. Дослідження спрямоване на аналіз формування творчого потенціалу в майбутніх лікарів, на висвітлення результатів проведення формувального етапу педагогічного експерименту щодо формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному ВНЗ.

Біографії авторів

Руслана Василівна Слухенська, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Вікторія Вікторівна Куковська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, асистент кафедри англійської мови

Леся Геннадіївна Логуш, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат педагогічних наук,  асистент кафедри медицини катастроф та військової медицини, асистент кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

Дудікова Л. В., Діденко О. В. Методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх медиків до професійного самовдосконалення. Вісник Національної академії ДПС України: електрон. наук. фах. вид. 2010. Вип. 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_1/10dovmps.pdf. – Заголовок з екрана.

Дудікова Л. В. Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2011. 230 с.

Кудрявая Н. В. Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации. Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. 304 с.

Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості. Вінниця: Нова Книга, 2002. 510 с.

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: монографія / за ред. В. А. Ковальчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.

Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры. Новые ценности образования: культурные модели школы. Москва, 1997. Вып. 7. С. 177–185.

Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство: курс лекций: учеб. пособ. для студ., преподавателей, аспирантов. Москва: Совершенство, 1998. 368 с.

Тимофієва М. П. Психологічна концепція професійного становлення та самореалізація особистості у вищому медичному закладі URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Pedagogica/75369.doc.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-17

Як цитувати

Слухенська, Р. В., Куковська, В. В., & Логуш, Л. Г. (2019). Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному ВНЗ. Імідж сучасного педагога, (1(184), 24–29. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-24-29