DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-24-29

Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному ВНЗ

Руслана Василівна Слухенська, Вікторія Вікторівна Куковська, Леся Геннадіївна Логуш

Анотація


Творчий потенціал майбутнього лікаря є інтегративною якістю, що відображає міру можливостей актуалізації сутнісних творчих сил особистості в реальній перетворювальній практиці. Дослідження спрямоване на аналіз формування творчого потенціалу в майбутніх лікарів, на висвітлення результатів проведення формувального етапу педагогічного експерименту щодо формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному ВНЗ.


Ключові слова


творчий потенціал; студенти-медики; навчальний процес; педагогічний експеримент; мотивація; креативність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дудікова Л. В., Діденко О. В. Методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх медиків до професійного самовдосконалення. Вісник Національної академії ДПС України: електрон. наук. фах. вид. 2010. Вип. 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_1/10dovmps.pdf. – Заголовок з екрана.

Дудікова Л. В. Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2011. 230 с.

Кудрявая Н. В. Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации. Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. 304 с.

Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості. Вінниця: Нова Книга, 2002. 510 с.

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: монографія / за ред. В. А. Ковальчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.

Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры. Новые ценности образования: культурные модели школы. Москва, 1997. Вып. 7. С. 177–185.

Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство: курс лекций: учеб. пособ. для студ., преподавателей, аспирантов. Москва: Совершенство, 1998. 368 с.

Тимофієва М. П. Психологічна концепція професійного становлення та самореалізація особистості у вищому медичному закладі URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Pedagogica/75369.doc.htm
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.