DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-35-37

Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу

Галина Вікторівна Козаченко

Анотація


Визначено принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. З’ясовано, що принципами розвитку педагогічної компетентності вказаної категорії викладачів мають стати принципи мотивації, неперервності, цілеспрямованості, комплексного підходу, індивідуалізації, діяльності, пріоритетності саморозвитку та самоосвіти, науково-методичного супроводу, інноваційності, рефлексивного оцінювання власної діяльності, гуманізації; охарактеризовано їх змістову частину.


Ключові слова


педагогічна компетентність; принципи розвитку педагогічної компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/pryncyp.

Антонова О. Є. Словник базових понять з курсу «Педагогіка». 2-ге вид. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2014. 100 с.

Бородієнко О. Принципи розвитку професійної компетентності керівних структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку. Наукові записки Тернопільського національного пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2017. № 2. С. 139.

Всемирная энциклопедия: философия / [глав. науч. ред. и сост. А. А.

Грицанов]. Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2002. 1312 с.

Гусак В. М. Розвиток професійної компетентності педагога організатора в умовах післядипломної освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. Житомир, 2018. 306 с.

Жуковська С. А. Розвиток педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації в умовах науково-методичного центру: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2016. 296 с.

Фамілярська Л. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної мобільності педагога в освітньому середовищі післядипломної освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. Житомир, 2017. 292 с.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 352 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.