Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Автор(и)

  • Інна Дмитрівна Давидченко Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3461-6255

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-19-23

Ключові слова:

лінгвокультурологічна компетентність, структура, професійна підготовка, професійна майстерність, майбутній вихователь

Анотація

Розглядається структура формування лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Ми визначаємо зміст і структуру лінгвокультурологічної компетентності відповідно до характеру й суті лінгвокультурології, що є теоретичною основою нашого дослідження. Розглянутими нами компонентами структури лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти  формується спеціальний предметний блок у структурі лінгвокультурологічної компетентності, який має бути доповнений професійно-педагогічною підготовкою, що забезпечить якісну реалізацію професійної компетентності.

Біографія автора

Інна Дмитрівна Давидченко, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

керівник навчального відділу, викладач кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання  

Посилання

Бондаренко Л. І. Зміст і структура дослідної компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу. Вісник Луган. нац. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Пед. науки: зб. наук. пр. 2013. № 10, ч. 3. С. 94–98.

Зиновьева Е. И., Юрков Е. Е. Лингвокультурология: теория и практика. Санкт-Петербург: ООО Изд. дом «МИРС», 2009. 292 с.

Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія: навч. посіб. Київ: Вища школа, 2008. 327 с.

Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособ. для студ. вузов. 4-е изд., стер. Москва: Академия, 2010. 204 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. Київ; Полтава: Довкілля, 2008. 712 с.

Телия В. Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию). Славянское языкознание: сб. докл. XI Межд. съезда славистов / отв. ред. Н. И. Толстой. Москва : Наука, 1993. С. 302–314.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-17

Як цитувати

Давидченко, І. Д. (2019). Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Імідж сучасного педагога, (1(184), 19–23. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-19-23