DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-19-23

Інноваційний підхід до навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті

Віталій Володимирович Зелюк, Надія Іванівна Білик

Анотація


Досліджено стан розробленості в науково-педагогічних дослідженнях України андрагогічної проблеми навчання дорослих у закладах післядипломної педагогічної освіти. Розкрито вагомість існування чинних закладів, особливості навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організації освітнього процесу з ними, проблеми їхнього навчання, необхідності підготовки викладачів до роботи з ними. Представлено інтегровану форму підвищення кваліфікації педагогічних працівників – курси як пролонгована ділова гра «Розвиток творчого потенціалу особистості вчителя-дослідника». Це свого роду персоналтехнологія розвитку творчого потенціалу вчителя-дослідника, яка будується на колективній діяльності викладацької команди та слухачів курсів у міжатестаційний період за доігровим, конструктивним, тренувально-ігровим, післяігровим етапами і відповідними компонентами (цільовим, змістовим, організаційно-процесуальним, контрольно-розвивальним і результативним).


Ключові слова


післядипломна педагогічна освіта; інноваційний підхід; курси як пролонгована ділова гра; творчий потенціал; міжатестаційний період; слухачі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик Н. І. Персоналтехнологія розвитку творчого потенціалу особистості вчителя-дослідника. Імідж сучасного педагога. 2001. №2. С. 6–11.

Довбня В. Післядипломна педагогічна освіта в контексті цивілізаційної проблематики. URL: https://www.sites.google. com/site/clusterumo1/eksperimentalna-baza/i-vseukraienska-vistavka-ppo/ dopovidi-rektoriv-akademij-ta-institutiv-ppo-a-m-zubka-v-m-dovbni.

Зелюк В. В. , Білик Н. І., Новак О. О. Теорія і практика удосконалення педагогічної майстерності дорослих у системі підвищення кваліфікації: навч. модуль каф. пед. майст. Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття: портфоліо каф. пед. майст. / [упор.: В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко]. Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. осв. ім. М. В. Остроградського. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. С. 401–407.

Лук’янова Л. Провідні особливості навчання дорослих. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. Київ; Ніжин: Вид. ПП Лисенко М. М., 2009. Вип. 1. С. 72–79.

Модернізація вищої та післядипломної педагогічної освіти на засадах застосування інноваційних методів навчання і педагогічних технологій. URL: https://studfiles.net/preview/5604090/page:12/.

Олійник В., Гравіт В. Чи потрібен післядипломній педагогічній освіті відкритий університет європейського типу? Післядипломна освіта в Україні. 2015. С. 3–7.

Олійник В. В. Проблеми та шляхи розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України в сучасному полікультурному суспільстві. Вища освіта України. 2009. № 4. С. 24–34.

Пуцов В. Вчити дорослого по-дорослому. Післядипломна освіта. 2011. № 2. С. 49–51.

Сидорчук Н. Г., Орлова О. А. Післядипломна педагогічна освіта як структурний компонент освіти дорослих. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 7, 2013. С. 231–242.

Трубавіна І. М. Стан розробленості проблеми організації навчання слухачів післядипломної педагогічної. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2017. № 5. С. 133–138. URL: ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2140.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.