DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-61-65

Особливості застосування проектної технології в процесі іншомовної освіти майбутніх правознавців

Ольга Вікторівна Чижикова

Анотація


Розкриваються засади проектної технології як ефективного засобу розвитку творчих здібностей майбутнього правознавця в процесі вивчення іноземних мов. Розглянуто різні підходи до трактування проектної технології; визначені особливості використання проектної технології в процесі іншомовної освіти, зокрема студентів-правознавців; розкрито умови її реалізації; виявлено стадії та етапи діяльності в процесі підготовки та здійснення проектів. Висвітлюється типологія проектів, подана їх класифікація; визначена роль викладача під час планування, організації і реалізації проектної технології у процес навчання іноземним мовам.


Ключові слова


проектна технологія; комунікативні здібності; іншомовна освіта; майбутній правознавець; проект

Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Изд-во ИКАР, 2009. 448 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Слово, 2015. 632 c.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. 5-те вид., доп. і перероб. Київ: Б. в., 2007. 655 с.

Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного язика. Иностранные языки в школе. 2000. № 2-3. С. 37–45.

Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва: Изд. центр «Академия», 2010. С. 193–200.

Проекти стандартів вищої освіти України / Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti.

Розсошних Т. В. Інформаційні проекти як активізація навчально-творчої діяльності студентів. Актуальні проблеми формування творчої особистості: зб. наук. пр. за матер. регіон. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2010 р., Брянка / Ред.: С. В. Савченко; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2010. С. 124–127.

Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод. посіб., 2011. Київ: ВД «ЕКМО». 324 с.

Blumenfeld P. C. Soloway E., Marx R., Krajcik J. S., Guzdial M., Palincsar A. Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational Psychologist. 1991. №26 (3–4). P. 369–398.

Ilter İ. A study on the efficacy of project-based learning approach on Social Studies Education: Conceptual achievement and academic motivation. Educational Research and Reviews. 2014. № 9 (15). P. 487–497.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.