Особливості застосування проектної технології в процесі іншомовної освіти майбутніх правознавців

Автор(и)

  • Ольга Вікторівна Чижикова Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4432-9743

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-61-65

Ключові слова:

проектна технологія, комунікативні здібності, іншомовна освіта, майбутній правознавець, проект

Анотація

Розкриваються засади проектної технології як ефективного засобу розвитку творчих здібностей майбутнього правознавця в процесі вивчення іноземних мов. Розглянуто різні підходи до трактування проектної технології; визначені особливості використання проектної технології в процесі іншомовної освіти, зокрема студентів-правознавців; розкрито умови її реалізації; виявлено стадії та етапи діяльності в процесі підготовки та здійснення проектів. Висвітлюється типологія проектів, подана їх класифікація; визначена роль викладача під час планування, організації і реалізації проектної технології у процес навчання іноземним мовам.

Біографія автора

Ольга Вікторівна Чижикова, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

викладач кафедри іноземних та ділової української мов, Криворізький економічний інститут 

Посилання

Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Изд-во ИКАР, 2009. 448 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Слово, 2015. 632 c.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. 5-те вид., доп. і перероб. Київ: Б. в., 2007. 655 с.

Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного язика. Иностранные языки в школе. 2000. № 2-3. С. 37–45.

Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва: Изд. центр «Академия», 2010. С. 193–200.

Проекти стандартів вищої освіти України / Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti.

Розсошних Т. В. Інформаційні проекти як активізація навчально-творчої діяльності студентів. Актуальні проблеми формування творчої особистості: зб. наук. пр. за матер. регіон. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2010 р., Брянка / Ред.: С. В. Савченко; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2010. С. 124–127.

Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод. посіб., 2011. Київ: ВД «ЕКМО». 324 с.

Blumenfeld P. C. Soloway E., Marx R., Krajcik J. S., Guzdial M., Palincsar A. Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational Psychologist. 1991. №26 (3–4). P. 369–398.

Ilter İ. A study on the efficacy of project-based learning approach on Social Studies Education: Conceptual achievement and academic motivation. Educational Research and Reviews. 2014. № 9 (15). P. 487–497.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-09

Як цитувати

Чижикова, О. В. (2018). Особливості застосування проектної технології в процесі іншомовної освіти майбутніх правознавців. Імідж сучасного педагога, (6 (183), 61–65. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-61-65