DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-40-42

До питання про сутність і структуру професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти

Євгеній Вікторович Копилець

Анотація


Охарактеризовано сучасне бачення вітчизняними фахівцями сутності та структури професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти. Констатовано, що у низці досліджень професійна компетентність педагогів позашкільної освіти висвітлюється без диференціації за посадами. З’ясовано, що дослідники не одностайні у трактуванні сутності, змісту та структури професійної компетентності педагогів позашкільної освіти та керівників гуртків зокрема. До особливо проблемних моментів досліджень професійної компетентності педагогів позашкільної освіти віднесено інтерпретацію змісту та структури професійної компетентності.


Ключові слова


позашкільна освіта; педагог позашкільної освіти; керівник гуртків; професійна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вороніна Г. Л. Розвиток професійної компетентності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2017. 268 с.

Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади: монографія. Київ: Дорадо-Друк, 2013. 456 с.

Забродська І. М. Педагог позашкільного навчального закладу: від професійної компетенції до професійної майстерності. Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (25–27 лютого 2013, м. Київ). Київ, 2013. С. 242–244.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2005. № 25. С. 13–18.

Клепко С. Ф. Поняття майстерності як альтернатива «компетентності» в освіті. Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. Київ: Богданова А. М., 2013. С. 133–145.

Мачуський В. В. Професійна компетентність педагога позашкільного навчального закладу. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Вип. 18, кн. 2. Київ, 2014. С. 6–15.

Могілевська В. М. Моніторингові дослідження в позашкільній освіті як інструмент підвищення професійних компетентностей педагогів. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2013. Вип. 59–60. С. 224–233.

Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку: у 3 кн.: монографія / за заг. ред. Л. В. Тихенко. Суми: Університетська книга, 2013. Кн. 1. 270 с.

Смирнов Д. В. Педагогические компетентность и компетенции педагога дополнительного образования – руководителя туристско-краеведческого похода. Казанский педагогический журнал. 2008. № 4. С. 27–36.

Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей: монографія / за ред. В. В. Мачуського. Харків: Друкарня Мадрид, 2015. 330 с.

Щодо розгляду питання про професійний стандарт педагога позашкільного навчального закладу: лист НЕНЦ від 19.11.2015 № 230. URL: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/19-11-230.pdf.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.