Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: досвід Польщі для України

Автор(и)

  • Лариса Борисівна Лук'янова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0982-6162

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-7-13

Ключові слова:

андрагог, педагогічний персонал для роботи з дорослими, професійна підготовка, післядипломна освіта, навчальний план, освітня програма

Анотація

Презентовано підготовку педагогічного персоналу для роботи з дорослими як важливу сферу діяльності суспільства. Обґрунтовано нагальність розвитку системи підготовки фахівців для освіти дорослих, подиктовану різноманітністю виконуваних професійних ролей із урахуванням вимог формальної (викладачі педагогічних і андрагогічних дисциплін; викладачі вузькоспеціалізованого профілю; спеціалісти-дослідники в галузі освіти дорослих; консультанти, методисти, експерти, організатори, тьютори, інспектори; соціальні працівники, працівники апарату управління) і неформальної (андрагог-експерт; андрагог-консультант; інспектор; андрагог-організатор; андрагог-агент по зв’язках; андрагог-стимулювальник; андрагог-генератор ідей) складових системи освіти дорослих. Розкрито особливості становлення і розвитку професійної підготовки андрагогів у Польщі. Проаналізовано та узагальнено сучасні підходи щодо організації професійної підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими у Польщі; обґрунтовано сучасні польські тенденції, притаманні цьому процесу. Визначено особливості цієї підготовки на бакалаврському і магістерському рівнях; описано цільові та організаційно-змістові аспекти професійної підготовки андрагогів в університетах Польщі. Приділено увагу теоретико-методологічному, законодавчому та технологічному аспектам цієї підготовки, спрямованої на формування і розвиток професійної компетентності андрагогів. Проаналізовано навчальні плани окремих університетів, які здійснюють професійну підготовку педагогічного персоналу для роботи з дорослими, окреслено зміст післядипломної практико орієнтованої андрагогічної підготовки. Виокремлено позитивні ідеї досвіду Польщі, які доцільно імплементувати в освітнє середовище України.

Біографія автора

Лариса Борисівна Лук'янова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД НАПН України

Посилання

Бирюкова Н. А. Подготовка преподавателя сферы образования взрослых как актуальная педагогическая проблема. Казанский педагогический журнал. 2008. № 1. С. 45–51.

Boud D., Miller N. Animating Learning: New Conceptions of the Role of the Person Who Works with Learners. Annual Adult Education Research Conference Proceedings. 1998. URL: http://www.edst.educ.ubc.ca/aerc/1998/98boud.htm (дата звернення: 20.02.2018).

Charters A. N., Cassara B. B. Papers on comparative adult education Syracuse, NY: The Coalition of Adult Education Organization, Syracuse University and University of the District of Columbia, 1989. 215 р.

Delaney S., Noten T. Training the trainer. A Guide to Training Trainers. Amsterdam, Bangkok : ECPAT, Netherlands, 2008. 69 p.

Díaz C. B. Una propuesta para formar educadores de adultos: Рrograma de especialización en educación de adultos // Revista de Ciencias Humanas UTP Pereira –Colombia, 2000. Р. 56–73.

Houle C. O. The education of adult education leaders. In M. S. Knowles (Ed.), Handbook of adult education in the United States. Chicago: Adult Education Association of the USA, 1960. Р. 117–137.

Indeks alfabetyczny zawodów i specjalności, Warszawa, 22.12. 2014 r. https://leszno.praca.gov.pl/documents/2654177/2663900/Alfabetyczny%20indeks%20zawodow% (дата звернення: 12.05.2018)

Jarvis P. Sociological perspectives on lifelong education and lifelong learning.-Athens, Georgia, 1986. 196 p.

Kaczor S. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. Radom: Wydaw. i Zakład Poligrafii. Miedzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majatku Trwałego, 1993. 181 s.

Kierunek Studiów: Andragogika. URL: http://studiowac.pl/11507/kierunek-studiow-andragogikahttp://studiowac.pl/11507/kierunek-studiow-andragogika (дата звернення: 20.12.2017).

Knowles M.S. Towards a Model of Lifelong Education. New York, 1972. 302 p.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-przygotowania-zawodowego-i-wspomagania-terapeutycznego/trener-andragog-doradca-zawodowy (дата звернення: 15.05.2018).

Mc Carron J. J. Crisis or opportunity: An investigation to determine the state of graduate programs in adult education in the United States and recommendations for survival in the 21st century: A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education. School of Education, Duquesne University, 2006. 116 p.

Murphy J.C. Mentoring adult learners. Train-the-Trainer Manual. Chicago, IL: Chicago State University, 2012/ URL: http://www.csu.edu/ TLMP/documents/TLMPTraining-the-TraincrManual2.pdf (дата звернення: 20.02.2018).

Pedagogika studia stacjonarne 1-go stopnia. URL: https://informator-ects.uni.lodz.pl/pl/programmes-all/P/DLP(07) (дата звернення: 09.11.2017)

Plan studiów dla osób przyjętych od roku 2017/18 specjalność Andragogika – organizacja edukacji dorosłych. URL: https://www.pedagog.uw.edu.pl/fckeditor/userfiles/file/PLANY-2017/plan-andragogika.pdf(дата звернення: 09.02.2018).

Przedmioty prowadzone przez Wydział Nauk o Wychowaniu. URL: https://informator-ects.uni.lodz.pl/pl/faculties/0700000000/courses/?page.

Studia Podyplomowe Trener – Andragog. URL: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-PE-TRAND/?from=field:SP-PE-TRAND (дата звернення: 20.02.2018).

Studia stacjonarne I stopnia. Specjalność Organizacja edukacji dorosłych (programdla studentów przyjmowanych od roku 2016/17). URL: https://www.pedagog.uw.edu.pl/fckeditor/userfiles/file/PROGRAMY%20/PROGRAMY-2017/program-andragogika-podstawy.pdf (дата звернення: 22.09.2017).

Towards becoming a good adult educator: Recourse Book for Adult Educators: edited by J. Irons. Project «A Good Adult Educator in Europe». No 1092. CP, 2006. 64 p.

Uniwersytet Warszawski. Wydział pedagogiczny. URL: https://www.pedagog.uw.edu.pl/pedagog.php?id=973 (дата звернення: 22.09.2017).

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. URL: https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Lista/ Lista?dostepnosc=A (дата звернення: 22.06.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-09

Як цитувати

Лук’янова, Л. Б. (2018). Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: досвід Польщі для України. Імідж сучасного педагога, (6 (183), 7–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-7-13