Психологічні особливості розвитку духовних цінностей майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій

Автор(и)

  • Олена Віталіївна Шкіренко Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3184-3660
  • Людмила Олександрівна Гандзюра Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7275-7534

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-80-83

Ключові слова:

духовні цінності, майбутні фахівці, інформаційні технології, психологічні особливості розвитку особистості

Анотація

Розглядаються духовні цінності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій у процесі навчання. Зазначено, що духовні цінності мають індивідуально-суспільну основу, детермінують потреби, впливають на вчинки людей у різних галузях життя, допомагаючи їм здійснювати моральний вибір поведінки у значущих ситуаціях. Психологічні особливості розвитку духовних цінностей майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій полягають у врахуванні когнітивних, емоційних, мотиваційно-вольових процесів, в актуалізації вищих психічних функцій особистості і психологічних механізмів духовного розвитку особистості.

Біографії авторів

Олена Віталіївна Шкіренко, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри методики мов та літератури 

Людмила Олександрівна Гандзюра, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

старший викладач кафедри іноземних мов Державного університету телекомунікацій, м. Київ

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. Москва: Мысль, 1991. 299 с.

Анненков В. П. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово-економічного коледжу: монографія. Київ: 1998. 137 с.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: наук.-метод. посіб. Київ: ІЗМН, 1998. 204 с.

Біблія. Київ: УБТ, 1988. 1523 с.

Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодёжи. Киев: Наук. думка, 1988. 142 с.

Ігнатенко П. Р. Аксіологія виховання: від термінологіі до постановки проблем. Miжнap. наук.-практ. читання: «Цінності у вихованні підростаючого покоління; проблеми, пошуки, перспективи» (Київ, 20–21листопада 1996 року). Педагогіка i психологія. 1997. №1. С. 118–124.

Мистецтво у розвитку особистості: монографія / за ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 224 с.

Помиткін Е .О. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості: посібник. Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2013. 144 с.

Помиткін Е. О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби: автореф. дис…. канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 1998. 21 с.

Сучасні інформаційні технології. URL: http://it-tehnolog.com/statti/suchasni-informatsiyni-tehnologiyi (дата звернення: 2.11.2018).

Яворська Г. Х. Соціально-професійна зрілість курсантів вищих закладів освіти МВС України: монографія. Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-09

Як цитувати

Шкіренко, О. В., & Гандзюра, Л. О. (2018). Психологічні особливості розвитку духовних цінностей майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Імідж сучасного педагога, (6 (183), 80–83. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-80-83