Підвищення кваліфікації як запорука результативної професійної діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Автор(и)

  • Ірина Євгенівна Сілаєва Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7833-9237

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-66-69

Ключові слова:

євроінтеграція, науково-методична компетентність, модель підвищення кваліфікації, практико-орієнтовані заняття

Анотація

Розглянута проблема готовності педагогічних працівників до здійснення інноваційної освітньої діяльності в умовах євроінтеграційних процесів у професійно-технічній освіті. Доведено, що розвиток науково-методичної компетентності у системі неперервної освіти доцільно проводити на підставі таких вихідних положень, як багатовимірність, варіативність і різнопрофільність.

Сучасна модель підвищення кваліфікації орієнтована на створення умов для індивідуалізації навчання шляхом упровадження практико-орієнтовних занять, розроблення електронних інформаційних ресурсів, проведення науково-методичних заходів у курсовий і міжкурсовий періоди.

Біографія автора

Ірина Євгенівна Сілаєва, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри методики професійного навчання та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Заславська С. І. Інноваційна діяльність педагога професійної школи в контексті ефективності освітньої системи. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць «Педагогічні науки». 2016. № 2 (31).

Зязюн І. А. Інтелектуально творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / За ред. І. А. Зязюна. Київ: Вид-во «Віпол», 2000. 234 с.

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 660-р від 19 вересня 2018р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80.

Національна рамка кваліфікацій / Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

Ситніков О. П., Сілаєва І. Є., Загорний М. П. , Шевчук С. С.. Концептуальна модель розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи в системі неперервної післядипломної освіти: монографія / За заг. ред. Ситнікова О. П. Донецьк: ІПО ІПП УМО, 2012. 158 с.

Сілаєва І. Є., Кулішов В. С. Науково-практичний інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти. Імідж сучасного педагога: електронне наук. фахове видання. 2017. № 6. С. 26–31.

Сілаєва І. Є. Методичні аспекти підвищення кваліфікації педагогів професійної школи. Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Teoretyczne i practyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki» (29.06.2017-30.06.2017). Warszawa: Wydawca Sp. z. o. o. «Diamond trading tour», 2017. С. 101–105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-09

Як цитувати

Сілаєва, І. Є. (2018). Підвищення кваліфікації як запорука результативної професійної діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Імідж сучасного педагога, (6 (183), 66–69. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-66-69