Особистісний підхід у диригентсько-хоровій підготовці студентів-магістрів

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Цюряк Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4369-9360
  • Єлизавета Владиславівна Роговська Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9456-5480

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-84-88

Ключові слова:

особистісний підхід, індивідуально-творчі завдання, диригентсько-хорова підготовка, фаховий рівень студентів-магістрів, сучасні хорові твори

Анотація

Розглядається значущість особистісного підходу фахової підготовки студентів-магістрів. Автор розкриває сутність понять «особистісний підхід», «індивідуально-творчі завдання», аналізує процес підготовки на кінцевому етапі навчання. Розглянуто шляхи вдосконалення диригентсько-хорової підготовки, види творчих завдань. Увагу зосереджено на тому, що при застосуванні особистісного підходу помітно підвищується фаховий рівень випускників. Для створення індивідуально-творчих завдань проаналізовано сучасні зразки виконання хорових творів.

Біографії авторів

Ірина Олександрівна Цюряк, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 

Єлизавета Владиславівна Роговська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

Посилання

Горбатюк О. В. Особистісно орієнтований підхід до навчання у ВНЗ у сучасних умовах. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. 2014. Вип. 20. С. 252–253. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2014_20_86.

Горбенко С. С. Історія гуманізації музичної освіти: навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП «Зволейко», 2007. 348 с.

Дорогань С. О. Українська література у формуванні світогляду майбутнього вчителя. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ: Центр духовної культури, 2004. № 39. С. 195–205.

Зязюн І. А. Сучасні дидактичні моделі і логіка учіння. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / ред. кол. І. А. Зязюн та ін. Київ-Вінниця, 2000. 363 с.

Ліхіцька Л. М. Педагогічні умови формування готовності викладачів мистецьких дисциплін до здійснення інноваційної діяльності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. № 10(2). С. 92–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__17http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__17.

Люлюк Л. Я., Люлюк О. В. Хормейстерська підготовка майбутніх вчителів музики у сучасній вищій школі / упор. О. Ростовський. Ніжин: НДПУ, 2004. 185 с. (Проблеми педагогіки музичного мистецтва: зб. наук.-метод. ст.).

Машкіна Л. А. Підготовка майбутнього педагога до реалізації особистісно орієнтованого навчання. Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 14. С. 315–318.

Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія: монографія / за заг. ред. І. А. Зязюна. Київ: Наукова думка, 2003. 262 с.

Федоришин В. І. Фахово-орієнтаційний напрям забезпечення свідомого ставлення майбутніх учителів музики до вибору стратегії практичної діяльності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. № 10(2). С. 174–180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__30.

Ярошевська Л. В. Особливості формування музичних здібностей у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки / ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Вип. 155. Серія Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 150–155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-09

Як цитувати

Цюряк, І. О., & Роговська, Є. В. (2018). Особистісний підхід у диригентсько-хоровій підготовці студентів-магістрів. Імідж сучасного педагога, (6 (183), 84–88. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-84-88

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ