DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-73-76

ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дмитро Костянтинович Миронець, Алла Миколаївна Мизрова

Анотація


Розглянено підходи до формування змісту формування іншомовної комунікативної компетентності особистості в сучасних умовах. На основі існуючих підходів до практики викладання іноземної мови запропоновано мету, зміст та програмні результати вивчення дисциплін іншомовного циклу. Окреслено деякі питання розвитку інформаційної компетентності майбутнього фахівця, засоби його професійного самовдосконалення та саморозвитку у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності у сучасних умовах.

Ключові слова


іншомовна діяльність; іншомовна комунікативна компететність; зміст навчання; професійна іншомовна комунікативна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бегека Д. Сладники підготовки мабутніх магістрів іноземної філології. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. 2014. № 61–62. С. 141–147.

Васецька Л. І. Вибір основної одиниці навчання професійного мовлення іноземних студентів у немовному ВНЗ. Вісник ХНУ / Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. Вип. №13. С. 13–18.

Загальноєвропейські Рекомендації Ради Європи з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.

Пономарьова О. І., Ковальова А. В. Відбір навчального матеріалу у формуванні іншомовної професійної компетенції. Вісник ХНУ / Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. 2012. Вип. №21. С. 126–134.

English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities / Колектив авторів. Київ: Ленвіт, 2005. 119с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.