Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу

Автор(и)

  • Світлана Степанівна Шевчук Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ "УМО" НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6260-3323

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5%20(182)-41-45

Ключові слова:

професійна компетентність випускника, ключові компетенції випускника, компетентнісний підхід, організаційно-методичні засади, сфера обслуговування

Анотація

Актуалізація проблем формування професійної компетентності зумовлюється динамічними змінами у сучасній сфері обслуговування, що спонукає до підвищення професіоналізму, компетентності педагогічних працівників у цій галузі професійної діяльності. Зміст статті висвітлює необхідність реалізації освітніх трансформацій у системі професійної підготовки фахівців сфери обслуговування на основі компетентнісного підходу, зокрема, пошук інноваційних форм, нових методик, інтерактивних технологій навчання на всіх етапах освітнього процесу у професійній школі. Розкривається сутність і концептуальні положення компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування, сформульовано сучасні вимоги до означених фахівців. На основі  аналізу професійної компетентності та її ключових компетенцій щодо випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як майбутніх фахівців сфери обслуговування виокремлені базові компетенції випускників, що їх мають формувати педагоги професійної школи в процесі професійної підготовки.

Біографія автора

Світлана Степанівна Шевчук, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ "УМО" НАПН України

старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Ашиток Н. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки фахівців у вищий школі. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2016. Вип. 3(35). С. 5–9.

Болсун С., Чипиленко Н. Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога у системі післядипломної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2011. №6. С. 27–31.

Глікман В. Модель формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. №5 (25). С. 9–14.

Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 20–26.

Ковальчук В., Оршанський Л. Професійна підготовка на засадах компетентнісного підходу. Молодь і ринок. 2016. №11–12. С. 6–10.

Локшина О. І. Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській освіті: матеріали // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України. Київ: Педагогічна думка, 2009. С. 21–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-11

Як цитувати

Шевчук, С. С. (2018). Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу. Імідж сучасного педагога, (5 (182), 41–45. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-41-45

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають