DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-41-45

Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу

Світлана Степанівна Шевчук

Анотація


Актуалізація проблем формування професійної компетентності зумовлюється динамічними змінами у сучасній сфері обслуговування, що спонукає до підвищення професіоналізму, компетентності педагогічних працівників у цій галузі професійної діяльності. Зміст статті висвітлює необхідність реалізації освітніх трансформацій у системі професійної підготовки фахівців сфери обслуговування на основі компетентнісного підходу, зокрема, пошук інноваційних форм, нових методик, інтерактивних технологій навчання на всіх етапах освітнього процесу у професійній школі. Розкривається сутність і концептуальні положення компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування, сформульовано сучасні вимоги до означених фахівців. На основі  аналізу професійної компетентності та її ключових компетенцій щодо випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як майбутніх фахівців сфери обслуговування виокремлені базові компетенції випускників, що їх мають формувати педагоги професійної школи в процесі професійної підготовки.


Ключові слова


професійна компетентність випускника; ключові компетенції випускника; компетентнісний підхід; організаційно-методичні засади; сфера обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашиток Н. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки фахівців у вищий школі. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2016. Вип. 3(35). С. 5–9.

Болсун С., Чипиленко Н. Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога у системі післядипломної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2011. №6. С. 27–31.

Глікман В. Модель формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. №5 (25). С. 9–14.

Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 20–26.

Ковальчук В., Оршанський Л. Професійна підготовка на засадах компетентнісного підходу. Молодь і ринок. 2016. №11–12. С. 6–10.

Локшина О. І. Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській освіті: матеріали // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України. Київ: Педагогічна думка, 2009. С. 21–30.
ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.