Результати експерименту з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації

Автор(и)

  • Олена Шимонівна Тонне Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5%20(182)-30-33

Ключові слова:

організація, самостійна пізнавальна діяльність, вчителі, підвищення кваліфікації, експеримент

Анотація

Показана актуальність проведення експериментального дослідження з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Висвітлені теоретичні основи і план педагогічного експерименту з перевірки ефективності моделі організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів. Проаналізовані і представлені результати педагогічного експерименту. Визначені перспективні напрямки дослідження.

Біографія автора

Олена Шимонівна Тонне, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

методист

Посилання

Генкал С. Е. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів на основі індивідуальних освітніх проектів: автореф. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.09. Київ, 2008. 24 с.

Ковтонюк Г. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів: дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2013. 266 с.

Корогод Т. О. Компетентнісний підхід до організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей у процесі навчання іншомовного професійного спілкування. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки, 2013. Вип. 108.2. URL: www.nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_108_40

Переславська С. О. Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах застосування мультимедійних елементів дистанційного навчання: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. / Луганський нац. пед. ун-т. Луганськ, 2011. 20 с.

Рябченко Л. О. Управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів: дис. … на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2011. 226 с.

Савош В. Розвиток готовності майбутніх вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Умань, 2017. 23 с.

Солдатенко М. М. Теоретичні аспекти пізнавальної діяльності. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2011. Вип. 1.33. С. 27–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2011_1.

Сущенко Л. О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 20 с.

Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук: 13.00.04. Віниця, 2017. 532 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-12

Як цитувати

Тонне, О. Ш. (2018). Результати експерименту з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога, (5 (182), 30–33. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-30-33

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА