DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-21-24

Розвиток управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури

Віктор Юрійович Стрельніков

Анотація


Проаналізований сучасний стан науково-теоретичного підґрунтя проблеми розвитку управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури. Досліджена структура управлінської культури майбутнього менеджера. Встановлено, що управлінська культура є особливою складовою професійної культури менеджера. Вона виявляється через систему фахових, культуро-зорієнтованих знань, культуротворчих умінь, розвинену мотиваційно-ціннісну, інтелектуальну, комунікативну, емоційно-вольову сфери особистості.


Ключові слова


розвиток; структура; професійна культура; управлінська культура; майбутній магістр із менеджменту

Повний текст:

PDF

Посилання


Ершова О. А. Формирование управленческой культуры как компонента профессиональной компетентности будущего менеджера: дисс… канд. пед. наук:13.00.08. Киров, 2005. 180 с.

Крупський О. П. Професійна культура майбутнього менеджера: психолого-педагогічні аспекти й чинники формування. Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі: монографія. Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. С. 257–281.

Лебедик Л. Педагогічна підготовка магістрів економіки на засадах розвитку їхньої економічної культури. Імідж сучасного педагога. 2009. №5 (94). C. 57–59.

Лебедик Леся. Розвиток лідерства майбутніх менеджерів у технологіях кооперативного навчання. Шлях освіти. 2008. № 3. C. 22–25.

Лебедик Леся. Формування загальних і професійних компетенцій як основи професійної культури магістрів економіки. Молодь і ринок. 2009. № 2 (49). C. 145–150.

Попова Г. В. Формування культури управління персоналом у процесі фахової підготовки майбутніх менеджерів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ «ДДПУ». Слов’янськ, 2014. 206 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.