DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-63-68

Формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання

Оксана Федорівна Станіченко

Анотація


Сучасне суспільство вимагає від освітян готувати «нових громадян», які вміють приймати рішення, досить продуктивно пристосовуються до обставин, змінюються дуже швидко, вміють відстоювати власну громадянську позицію, будуть справжніми патріотами своєї країни. Нині є потреба у вихованні особистості, яка матиме такі риси як активність, самостійність, творчість, здатність пристосовуватися до умов сьогодення. Всі ці якості можна сформувати за допомогою нового підходу до процесу навчання. Дана стаття присвячена проблемі формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання. Автор пропонує ефективні шляхи та умови вирішення зазначеної проблеми у процесі вивчення курсу «Правознавство».


Ключові слова


громадянська позиція; правознавство; інтерактивні методи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Власова Н. Ф. Аналіз сучасної практики формування громадянської позиції молоді в зарубіжній і українській освіті. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер: Педагогічні науки. 2016. №. 1. С. 28–36.

Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів: навч.-метод. посіб. / упоряд.: О. О. Новак, Н. І. Білик. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2008. 192 с.

Москалик Г. Ф. Освіта майбутнього: погляд філософа. Гілея: наук. вісник. 2016. №. 105. С. 295–297.

Павленко М. А. Структура та зміст громадянської позиції майбутніх учителів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. №. 41. С. 237–242.

Павленко М. А. Формування громадянської позиції майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки. 2016. URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/11778

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню Людину. Вибрані твори.: у 5 т. Київ: Рад. шк., 1976. Т. 2. С. 147–416.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. Київ: Вид-во А.С.К., 2004. 192 с.
ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.