Формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання

Автор(и)

  • Оксана Федорівна Станіченко Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5%20(182)-63-68

Ключові слова:

громадянська позиція, правознавство, інтерактивні методи навчання

Анотація

Сучасне суспільство вимагає від освітян готувати «нових громадян», які вміють приймати рішення, досить продуктивно пристосовуються до обставин, змінюються дуже швидко, вміють відстоювати власну громадянську позицію, будуть справжніми патріотами своєї країни. Нині є потреба у вихованні особистості, яка матиме такі риси як активність, самостійність, творчість, здатність пристосовуватися до умов сьогодення. Всі ці якості можна сформувати за допомогою нового підходу до процесу навчання. Дана стаття присвячена проблемі формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання. Автор пропонує ефективні шляхи та умови вирішення зазначеної проблеми у процесі вивчення курсу «Правознавство».

Біографія автора

Оксана Федорівна Станіченко, Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради

викладач Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка, заступник начальника з виховної роботи 

Посилання

Власова Н. Ф. Аналіз сучасної практики формування громадянської позиції молоді в зарубіжній і українській освіті. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер: Педагогічні науки. 2016. №. 1. С. 28–36.

Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів: навч.-метод. посіб. / упоряд.: О. О. Новак, Н. І. Білик. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2008. 192 с.

Москалик Г. Ф. Освіта майбутнього: погляд філософа. Гілея: наук. вісник. 2016. №. 105. С. 295–297.

Павленко М. А. Структура та зміст громадянської позиції майбутніх учителів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. №. 41. С. 237–242.

Павленко М. А. Формування громадянської позиції майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки. 2016. URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/11778

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню Людину. Вибрані твори.: у 5 т. Київ: Рад. шк., 1976. Т. 2. С. 147–416.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. Київ: Вид-во А.С.К., 2004. 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-12

Як цитувати

Станіченко, О. Ф. (2018). Формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання. Імідж сучасного педагога, (5 (182), 63–68. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-63-68

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА УРОКУ