Тестування як форма об'єктивного контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти

Автор(и)

  • Наталія Іванівна Гавриленко Полтавський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5%20(182)-38-40

Ключові слова:

тестування, контроль, валентність, дискретність, онлайн-ресурс, алгоритм

Анотація

Розглядається роль тестування як форми об’єктивного контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти. Автор розкриває суть понять «тест», «тестування», описує алгоритм складання тестового матеріалу. Розглянуті переваги та недоліки тестування, види педагогічного контролю. Акцентовано увагу на тому, що при застосуванні тестування практично усувається суб'єктивізм викладача. Здійснений аналіз онлайн-ресурсів, що використовуються для створення тестових завдань.

Біографія автора

Наталія Іванівна Гавриленко, Полтавський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій

заступник директора з виховної роботи, викладач-методист соціально-економічних дисциплін

Посилання

Адамова І., Багрій К. Тестування як форма контролю та діагностики знань студентів. Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. 2012. Вип. 9. с. 3–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_9_3.

Аксьонова О. В. Методика викладання економіки: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 1998. 280 с.

Антонюк Д. С. Використання програмно-імітаційних комплексів як засобів формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей: дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук (д-ра філософії): 13.00.10. Київ, 2018. 272 с.

Булах І. Є. Історія розвитку та сучасний стан педагогічної тестології. К.: ЦМК МОЗ України, 1994. 21 с.

Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: навч. посіб. Київ: Майстер-клас, 2006. 160 с.

Застосування системи автоматизованого опитування студентів ВНЗ: матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 15 грудня 2015 р.) / Відп. ред. Л. Б. Ліщинська. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2015. 141 с.

Підбірка сервісів для створення шкільних тестів. URL: https://vseosvita.ua/news/pidbirka-servisiv-dla-stvorenna-skilnih-testiv-2217.html.

Тест. URL: http://vseslova.com.ua/word.

Шість онлайн-інструментів для створення тестових завдань. URL: https://naurok.com.ua/post/6-onlayn-instrumentiv-dlya-stvorennya-testovih-zavdan.

Щербина О. А. Нові засоби оцінювання компетентностей в Moodle. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. т. 55. № 5, с. 96-104. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1435/1078.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-11

Як цитувати

Гавриленко, Н. І. (2018). Тестування як форма об’єктивного контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти. Імідж сучасного педагога, (5 (182), 38–40. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-38-40