DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-69-73

Хорове аматорство в сучасній Україні

Лариса Вікторівна Остапенко, Андрій Андрійович Іваниш

Анотація


Аналізується один із феноменів української музичної культури ХХ – початку ХХІ ст. – хорове аматорське мистецтво. Окреслюються основні тенденції розвитку хорового аматорства в Україні та його художньо-виконавські напрямки (народно-хоровий, академічний хоровий, театралізоване хорове виконавство тощо).


Ключові слова


хор; аматорство; народний хор; академічний хор; традиційний гуртовий спів

Повний текст:

PDF

Посилання


Попов С. В.4 Организационные и методические основы работы самодеятельного хора: учеб. пособ. для музык. училищ. Москва, 1961. 124 с.

Павленко І. Я. 2Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства (з методичними поясненнями і коментарями): навч. посіб. Київ, 2013. 286 с.

Кречко, Н. М.1 Полістилізм у хоровій культурі 70–80-х рр. ХХ ст. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет. 2016. №1 (7). С. 63–69.

Сіненко О. О.5 Педагогічні засади організації діяльності студентського аматорського хорового колективу: автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, КНУКіМ, 2008. 22 с.

Пиж’янова Н.3 Аналіз методичних прийомів Порфирія Демуцького у роботі з народним хоровим колективом // Хорове мистецтво України та його подвижники: матер. VІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конфер. (м. Дрогобич, 19–20 жовтня 2017 року) / Редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга. Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. С. 302–309. URL:
ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.