Експериментальне дослідження педагогічних умов виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості

Автор(и)

  • Марина Вікторівна Гриньова Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine
  • Наталія Валеріївна Васильєва Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8085-9282

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4%20(181)-46-49

Ключові слова:

обдарований студент, музично обдарована особистість, музично-академічна творчість, виховання обдарованих студентів у процесі музично-академічної творчості, педагогічні умови виховання обдарованих студентів у процесі музично-академічної творчості

Анотація

У статті охарактеризовано педагогічні умови виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості, а також здійснено опис реалізації та перевірки ефективності впливу педагогічних умов на виховання обдарованих студентів. Результати педагогічного експерименту перевірено за допомогою критерію узгодженості Пірсона.

Біографії авторів

Марина Вікторівна Гриньова, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

декан природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка

Наталія Валеріївна Васильєва, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

старший викладач кафедри комп'ютерної інженерії

Посилання

Антонова Е. Е. Концепция обучения одарённых студентов в высших педагогических учебных заведениях / Е. Е. Антонова // Вектор науки ТГУ. Серия «Педагогика, психология». – 2010. – №3. – С. 20–24.

Березан В. І. Реалізація педагогічного потенціалу сучасної музики масових жанрів у виховному процесі ВНЗ / В. І. Березан // Педагогічні та соціально-психологічні аспекти виховання у контексті сучасного європейського виміру : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 4–6 жовт. 2006 р.). – Полтава, 2006. – С. 50–51.

Бикова Т. Б. Система роботи з обдарованими студентами в ЗПК [Електронний ресурс] / Т. Б. Бикова. – Режим доступу: http://psihologyzpk.ucoz.ru/____.doc, вільний. – Назва з екрана.

Буленко Т. В. Дiагностика особистостi в практичнiй дiяльностi психолога: наук.-метод. посiб. / Т. В. Бутенко, М. I. Мушкевич, Р. П. Федоренко. – Луцьк : Вежа, 1996. – 311 с.

Васильєва Н. В. Дослідження рівнів виховання музично-академічної творчості студентів педагогічних університетів / Н. В. Васильєва // електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2017. – №5 (174). – С. 23–24. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/115562, вільний. – Назва з екрана.

Войний О. Педагогічна творчість як фактор розвитку творчих здібностей учнів / О. Войний // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 2 (54). – С. 37–40.

Григор’єва А. Розвиток творчих здібностей студентів у позанавчальній діяльності [Електронний ресурс] / А. Григор’єва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». – Тернопіль, 2009. – № 2. – С. 211–215. – Режим доступу: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/201-pedagogika, вільний. – Назва з екрана.

Карпова І. Г. Теоретично-методичні засади розвитку творчої обдарованості студентської молоді : монографія / І. Г. Карпова ; Чернігів. держ. ін-т права, соціал. технол. та праці. – Чернігів, 2011. – 144 с.

Тверезовська Н. Т. Методологія педагогічного дослідження : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 440 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-28

Як цитувати

Гриньова, М. В., & Васильєва, Н. В. (2018). Експериментальне дослідження педагогічних умов виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 46–49. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-46-49

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають