Особливості підготовки майбутніх дефектологів в умовах розвитку інклюзивної освіти

Автор(и)

  • Алла Вікторівна Яцинік Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4%20(181)-76-79

Ключові слова:

інклюзивна освіта, корекційний педагог, підготовка, професійна діяльність, готовність, студенти, діти з особливими освітніми потребами

Анотація

Висвітлені питання інклюзивної освіти, обґрунтована доцільність упровадження інклюзивного навчання в Україні, зазначені основні засади ефективної реалізації інклюзії: психологічна готовність усіх учасників освітнього процесу, наявність знань про фізіологічні та психологічні особливості дітей із особливими освітніми потребами, володіння спеціальними методиками навчання, використання новітніх підходів під час підготовки педагогічних кадрів у закладах вищої освіти, а саме знайомство студентів не тільки з дисциплінами спеціальн

Біографія автора

Алла Вікторівна Яцинік, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології

Посилання

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. : В. Т. Бусел. Київ: ВТФ «Перун», 2009. 1736 c.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник [Текст]. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

Дегтяренко Т. М. Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернизації системи спеціальної освіти. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_3_3Назва з екрану.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.

Зязюн І. А. та ін. Педагогічна майстерність: підручник / за заг. ред. І. А. Зязюна. Київ: Вища школа, 1997. 349 с.

Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посіб. Вид. доп. та переробл. Київ: Вид. група «АТОПОЛ», 2011. 274 с.

Про освіту : Закон України. URL: http://osvita.ua/legislation/law/2231/. Назва з екрану.

Фомічова Л. І. Проблеми психології вищої школи / Л. І. Фомічова // Психологія та педагогіка: спеціальні : у 2–х кн.: зб. наук. пр. / за ред. Л. І. Фомічова. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. Кн. 1. С. 51–55.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. Київ: Академвидав, 2003. 608 с.

Яременко В. Тлумачний словник української мови [Текст] / укл. : В. Яременко, О. Сліпушко. Київ: Аконіт, 2008. Т. 2. С. 33, 479.

Яцинік А. В. Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2016. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-28

Як цитувати

Яцинік, А. В. (2018). Особливості підготовки майбутніх дефектологів в умовах розвитку інклюзивної освіти. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 76–79. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-76-79

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА