DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-5-9

Які компетентності варто розвивати керівнику нової української школи

Світлана Вікторівна Королюк

Анотація


Розглядається питання розвитку професійної компетентності керівників закладів освіти відповідно до Концепції Нової української школи, сучасних підходів у європейському та світовому просторі. Здійснено аналіз викликів, які стоять перед сучасними керівниками у розбудові нової української школи. Визначено вимоги до компетентності керівника закладу освіти; схарактеризовано напрями, за якими має розвивати свої професійні компетентності керівник освітнього закладу.


Ключові слова


керівник; компетентність, професійна компетентність; цінності; ставлення; знання; навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Єльникова Г. Управлінська компетентність. – Київ: Ред. загальнопед. газ., 2005. 128 с.

Закон України «Про освіту». URL:

Компетентності для культури демократії. Живемо разом як рівноправні громадяни в культурно багатоманітному демократичному суспільстві // Рада Європи: 2016. 78 с. URL: https://www.coe.int/web/education/competences-for-democratic-culture.

Концепція Нової української школи. URL: www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Королюк С. В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Полтава. 2007. 168 с.

Критерії оцінювання умов, перебігу та результатів навчання, які випливають із моделі якісної школи // проект «Розвиток системи оцінювання якості освіти в Україні», який реалізує Асоціація з міжнародних питань за фахової підтримки Чеської шкільної інспекції та за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку. Прага, 2018. 33 с.

Навчання для дорослих: тенденції, особливості, методи, підходи. Навч.-метод. матеріали // Укл. С. А. Калашникова. Проект «Рівний доступ до якісної освіти». Київ, 2007. 60 с.

Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти // Наказ МОН від 15.01.2018 № 36. URL: https://imzo.gov.ua/2018/01/16/nakaz-mon-vid-15-01-2018-36-pro-zatverdzhennya-typovoji-osvitnoji-prohramy-orhanizatsiji-i-provedennya-pidvyschennya-kvalifikatsiji-pedahohichnyh-pratsivnykiv-zakladamy-pislyadyplomnoji-pedahohichn.

Якою буде «Нова українська школа». Інтерв’ю з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич. URL: https://hromadske.ua/posts/nova-ukrainska-shkola-tse-shkola-dlia-zhyttia-u-xxi-stolitti-interviu-z-ministrom-osvity-i-nauky-ukrainy.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.