Формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови

Автор(и)

  • Наталія Алімджанівна Молодиченко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine
  • Тетяна Анатоліївна Дем'яненко Таврійський державний агротехнологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4%20(181)-68-71

Ключові слова:

компетентнісний підхід, загальнокультурна компетентність, іноземна мова, заклад вищої освіти

Анотація

Розкривається питання формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови у закладах вищої освіти, яка визначається як пріоритетна серед ключових компетентностей у контексті реалізації вимог компетентнісного підходу. На основі проаналізованих наукових підходів виокремлюються основні організаційно-педагогічні умови, які сприятимуть означеному процесу.

Біографії авторів

Наталія Алімджанівна Молодиченко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, голова секції іноземних мов кафедри початкової освіти

Тетяна Анатоліївна Дем'яненко, Таврійський державний агротехнологічний університет

викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Айзікова Л. В. Соціокультурна підготовка вчителя в умовах формування загальноєвропейського культурного простору // Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців: зб. наук. ст. Київ: Київський ін-т туризму, економіки і права, 2000. C. 298–308.

Бібік Н. М., Овчарук О. В. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004.

с.

Браже Т. Г. Из опыта развития общей культуры учителя // Педагогика. 1993. № 2. С. 70–75.

Дубасенюк О. А., Вознюк О. В. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 114 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. вид. докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.

Нова українська школа. Концепція. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

Хомич Л. О., Султанова Л. Ю., Шахрай Т. О. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога: монографія. Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2014. 212 с.

Четова Н. Й. Особливості методики відбору лінгвокраїнознавчого матеріалу для формування соціокультурної компетенції студентів / Н. Й. Четова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17.

Теорія і практика навчання і виховання : зб. наук. пр. Київ: НПУ, 2011. Вип. 17. С. 231–235.

Шпиталевська Г. Р. Зміст і структура загальнокультурної компетентності молодших школярів // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БГПУ, 2012. С. 302–308. (Серія «Педагогічні науки»).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-28

Як цитувати

Молодиченко, Н. А., & Дем’яненко, Т. А. (2018). Формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 68–71. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-68-71