DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-10-12

Освітнє середовище як «третій учитель»

Тетяна Володимирівна Водолазська

Анотація


Досліджуються інноваційні практики організації шкільного освітнього середовища, спрямовані на покращення процесу і результатів навчання учнів; на прикладах розкривається взаємозв’язок між освітнім середовищем і тим, як навчаються здобувачі освіти; подаються приклади організації освітнього середовища з практики автора статті.


Ключові слова


шкільне освітнє середовище; «третій учитель»; просторова організація класу

Повний текст:

PDF

Посилання


Веб-сайт программы InnoSchool. URL: http://innoschool.tkk.fi.

Веб-сайт программы TALIS. URL: http://www.oecd.org/edu/talis.

Монтессорі М. Самовиховання і самонавчання в початковій школі / Марія Монтессорі. Київ, 1995. 108 с.

Новий Освітній Простір. Рекомендації. URL : http://www.dfrr.minregion.gov.ua.

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. Київ : ТОВ «Вид. дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи : Наказ МОН № 283 від 23.03.2018 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60372/.

Руководство по школам доброжелательного отношения к ребёнку. ЮНИСЕФ. URL : http://www.unicef.org/education/index_focus_schools.html.

Технологія «Стіни, які говорять». URL : http://ukrdeti.com/wp-content/uploads/2017/05.pdf.

Do Lessons in Nature Boost Subsequent Classroom Engagement? Refueling Students in Flight / Ming Kuo, Matthew H. E. M. Browning and Milbert L. Penner Frontiers in Psychology. 04 January 2018.

The Space: A Guide For Educators Paperback / Rebecca Louise Hare, Dr. Robert Dillon. Irvine, California: EdTechTeam. June 8, 2016. 238 р.

The Third Teacher: 79 Ways You Can Use Design to Transform Teaching & Learning / Bruce Mau. March 1, 2010. 254 р.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.