Шкільна атмосфера як духовна складова освітнього середовища: фінський досвід

Автор(и)

  • Ніна Іванівна Курмишева Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4%20(181)-31-33

Ключові слова:

психолого-педагогічна атмосфера, клімат колективу, освітнє середовище, фінська освіта, педагогічний і класний колективи

Анотація

На основі системного аналізу наукової літератури досліджено дефініції «психолого-педагогічна атмосфера», «клімат колективу», «освітнє середовище»; уточнено поняття «психолого-педагогічна атмосфера» як таке, що позначає педагогічні умови, створені освітнім середовищем, педагогічним і класним колективами, родиною, громадою тощо. Здійснена спроба вивчити фінські освітні практики щодо місця і ролі психолого-педагогічної атмосфери шкільного колективу.

Біографія автора

Ніна Іванівна Курмишева, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти

Посилання

Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство. URL: http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk63.htm.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Гуцало Е. У. Від теорії – до практики: дослідження малої навчальної групи (класу) студентами-практикантами педагогічного університету : навч.-метод. посіб. Ч. ІІІ. / Емілія Гуцало. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. 82 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред.

В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Карплюк С. О. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі педагогічного ВНЗ. URL: http://eprints.zu.edu.ua/5632/1/5.pdf.

Новий український словник. Близько 20 000 слів і словосполучень / уклад. Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. 608 с.

Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред.

В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держупр. при Президентові України [та ін.]. Київ : Основа, 2014. 496 с.

Покка, Арі. Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи; пер. з англ. О. М. Назарової. Харків: Ранок, 2017. 160 с.

Салберг П. Фінські уроки 2.0. Пер з англ. Харків: Ранок, 2017. 240 с.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / Укл. : О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. Київ: Довіра, 2006. 789 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-28

Як цитувати

Курмишева, Н. І. (2018). Шкільна атмосфера як духовна складова освітнього середовища: фінський досвід. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 31–33. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-31-33

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають