Школа менеджерів як складова моделі управління розвитком інформаційної культури директора закладу освіти

Автор(и)

  • Ольга Григорівна Ворон Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4%20(181)-17-22

Ключові слова:

експеримент, констатувальний, інформаційна культура, дослідження, впровадження, результати

Анотація

Присвячується дослідженню управління розвитком інформаційної культури директора закладу загальної середньої освіти в післядипломній освіті і на цій основі розробці та перевірці ефективності моделі процесу розвитку інформаційної культури на курсах підвищення кваліфікації, e міжкурсовий період та в процесі самоосвіти. Аналізуються концептуальні положення щодо зростання ролі інформації, що знайшли відображення у законах України «Про освіту», «Про інформатизацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації» тощо. Це актуалізує проблему управління розвитком інформаційної культури директора закладу загальної середньої освіти, здатного ефективно вирішувати професійні завдання в сучасному інформаційному просторі. Розглянутий спецкурс «Школа менеджерів» як ефективна складова моделі управління розвитком інформаційної культури директора школи, вплив навчання на результати експерименту щодо впровадження моделі.

Біографія автора

Ольга Григорівна Ворон, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти, здобувач Університету менеджменту освіти» НАПН України

Посилання

Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. Київ: Академія, 2006. 256 с.

Ворон О. Г. Від педагогічної ідеї до педагогічної технології. URL : http://zdosvita.at.ua/news/vid_pedagogichnoji_ideji_do_pedagogichnoji_tekhnologiji/2014-06-25-1534.

Енциклопедія освіти / АПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Жихарєва А. Б. Особливості організації освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. / за заг. ред. В. В. Олійника. Київ: УМО НАНП України, 2016. С. 93–95.

Кузьмінський А. І. Післядипломна педагогічна освіта: теорія і практика : монографія. Черкаси: Вид. відділ ЧДУ, 2002. 290 с.

Маркова А. К. Модель специалиста. Профессиограма. Психограмма. URL : http://pps.udpu.edu.ua/article/view/51208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-28

Як цитувати

Ворон, О. Г. (2018). Школа менеджерів як складова моделі управління розвитком інформаційної культури директора закладу освіти. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 17–22. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-17-22

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ