Змістові аспекти професійної підготовки магістрів військового управління

Автор(и)

  • Євген Володимирович Денисенко Національна академія Національної гвардії України (м. Харків), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4%20(181)-23-26

Ключові слова:

педагогічна технологія, адміністративно-управлінська культура, офіцер оперативно-тактичного рівня, когнітивно-інтелектуальний критерій професійної готовності

Анотація

Представлені змістові аспекти авторської технології формування адміністративно-управлінської культури магістрів спеціальності 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» – слухачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Національної академії Національної гвардії України (НГУ). Інформаційний матеріал навчальних дисциплін, розподілених відповідно до циклів загальної та професійної підготовки магістрів як офіцерів оперативно-тактичного рівня, систематизований поетапно та адаптований до вимог і показників когнітивно-інтелектуального критерію ефективності пропонованої технології, визначених методолого-теоретичними засобами компетентнісного, культурологічного, аксіологічного та технологічного наукових підходів. З’ясовані інтелектуальні резерви циклу загальної підготовки офіцерів НГУ як фахівців оперативно-тактичного рівня з урахуванням конкретних потреб Національної гвардії України і можливостей багатоваріантного особистісного вибору подальшого військово-професійного становлення кожного слухача.

Біографія автора

Євген Володимирович Денисенко, Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)

начальник відділення організації заочного та дистанційного навчання 

Посилання

Бухун А. Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки: автореф. дис… канд. пед. наук.: 13.00.04 / А. Г. Бухун ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава. 2017. 20 с.

Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень. Київ: ЦУЛ, 2002. 420 с.

Закон України «Про Національну гвардію України». URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18.

Полікашин В. С. Військовий менеджмент : підручник / В. С. Полікашин, А. М. Явтушенко. Київ: Національна академія оборони України, 2004. 628 с.

Урбанович А. А. Психологія управління: навч. посіб. Мн: Харвест, 2004. 640 с.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник. Київ: Академвидав, 2005. 608 с.

Управленческие решения. Учебник по специальности «Менеджмент организаций» / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев. Под ред. Ю. П. Анискина. 3-е изд., стер. Москва: Омега-Л, 2008. 383 с.

Управління повсякденною діяльністю підрозділів: навч. посіб. / О. П. Флорін, І. Ф. Ролін, О. М. Шаповал та ін.; за ред. С. Т. Полтарака. Харків: Акад. ВВ.МВС України, 2011. 356 с.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань. Харків: Військ, ін-т ВВ МВС України, 2005. 362 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-28

Як цитувати

Денисенко, Є. В. (2018). Змістові аспекти професійної підготовки магістрів військового управління. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 23–26. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-23-26

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ