DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-23-26

Змістові аспекти професійної підготовки магістрів військового управління

Євген Володимирович Денисенко

Анотація


Представлені змістові аспекти авторської технології формування адміністративно-управлінської культури магістрів спеціальності 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» – слухачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Національної академії Національної гвардії України (НГУ). Інформаційний матеріал навчальних дисциплін, розподілених відповідно до циклів загальної та професійної підготовки магістрів як офіцерів оперативно-тактичного рівня, систематизований поетапно та адаптований до вимог і показників когнітивно-інтелектуального критерію ефективності пропонованої технології, визначених методолого-теоретичними засобами компетентнісного, культурологічного, аксіологічного та технологічного наукових підходів. З’ясовані інтелектуальні резерви циклу загальної підготовки офіцерів НГУ як фахівців оперативно-тактичного рівня з урахуванням конкретних потреб Національної гвардії України і можливостей багатоваріантного особистісного вибору подальшого військово-професійного становлення кожного слухача.


Ключові слова


педагогічна технологія; адміністративно-управлінська культура; офіцер оперативно-тактичного рівня; когнітивно-інтелектуальний критерій професійної готовності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухун А. Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки: автореф. дис… канд. пед. наук.: 13.00.04 / А. Г. Бухун ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава. 2017. 20 с.

Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень. Київ: ЦУЛ, 2002. 420 с.

Закон України «Про Національну гвардію України». URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18.

Полікашин В. С. Військовий менеджмент : підручник / В. С. Полікашин, А. М. Явтушенко. Київ: Національна академія оборони України, 2004. 628 с.

Урбанович А. А. Психологія управління: навч. посіб. Мн: Харвест, 2004. 640 с.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник. Київ: Академвидав, 2005. 608 с.

Управленческие решения. Учебник по специальности «Менеджмент организаций» / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев. Под ред. Ю. П. Анискина. 3-е изд., стер. Москва: Омега-Л, 2008. 383 с.

Управління повсякденною діяльністю підрозділів: навч. посіб. / О. П. Флорін, І. Ф. Ролін, О. М. Шаповал та ін.; за ред. С. Т. Полтарака. Харків: Акад. ВВ.МВС України, 2011. 356 с.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань. Харків: Військ, ін-т ВВ МВС України, 2005. 362 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.