DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-36-39

Клавірна токата мі-мінор Й. С. Баха у контексті традицій італійської клавірної школи

Оксана Сергіївна Сліпченко

Анотація


Здійснений стислий історичний огляд походження клавірної токати як жанру. Наведений перелік окремих клавірних та органних творів, написаних Й. С. Бахом у той самий проміжок часу, що й досліджувані клавірні токати, виявлено загальну тенденцію впливу італійської композиторської школи на творчість Й. С. Баха раннього періоду. Зроблений аналіз токати BWV 914, встановлено її приналежність до stylus fantastic us та виявлено спільні риси із токатами Дж. Фрескобальді та Й. Я. Фробергера. Розкриті деякі виконавські принципи, притаманні італійській клавірній школі, що можуть бути використані у виконавській інтерпретації досліджуваної токати.


Ключові слова


Й. С. Бах; клавірна токата; італійська клавірна школа; stylus fantasticus

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурундуковская Е. Клавирные токкаты Иоганна Себастьяна Баха. К вопросу генезиса жанра. Вестник СПбГУ. Сер. 15. 2012. Вып. 1. С. 216–219.

Друскин М. С. Клавирная музыка. СПб.: Композитор – Санкт-Петербург, 2007. Т. 1. 752 с.

Лобанова М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. Москва: Музыка, 1994. 320 с.

Фоменко Н. Фактура и артикуляция в «Stylus fantasticus» (на примере немецкой токкаты XVII века). Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Вип. 108.: Механізми новацій у музичній творчості. [упор. В. Г. Москаленко]: зб. ст. Київ, 2013. С. 154–165.

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Москва: Классика – XXI, 2002. 816 с.

Bach-Gesellschaft Ausgabe; [editor E. Naumann]. Band36. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1890. P. 47–53.

Bach J. S. Home Page. URL: http://www.jsbach.org/index.html.

Frescobaldi – Avvertimenti al lettore. URL: https://storiadellamusicafiore.com/2012/04/14/frescobaldi-avvertimento-al-lettore/.

Lampl H. A translation of «SYNTAGMA MUSICUM III» by Michael Praetorius. University of Southern California. 1957. 458 p.

Randel D. M. The Harvard Dictionary of Music. Harvard University Press. 2003. 978 p.

Williams P. Some thoughts on Italian elements in certain music of Johann Sebastian Bach. Recercare. Vol. 11. Fondazione Italiana per la Musica Antica, 1999. P. 185–200.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.