Функції та етапи формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів

Автор(и)

  • Анаіт Оганесівна Варданян Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Ukraine
  • Марина Петрівна Мелащенко Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Ukraine
  • Інеса Віталіївна Роженко Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3%20(180)-22-24

Ключові слова:

Ключові слова, компетентність, професійно-мовленнєва компетентність, майбутній лікар, заклад вищої освіти, функція, етап

Анотація

Описані функції природи професійно-мовленнєвої компетентності: пізнавальна, інформативна, комунікативна, стимулююча. Визначено, що формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів є багатовекторним, складним процесом наукової, пізнавальної, практичної та контрольно-рефлексивної діяльності, який потребує поетапного навчання, відповідних дій педагога і студента, оптимального вибору форм, методів, засобів і видів навчальної діяльності. Формування зазначеної компетентності відбувається у три етапи: мотиваційно-пізнавальний, оперативно-конструктивний та продуктивний.

Біографії авторів

Анаіт Оганесівна Варданян, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри iноземних мов з латинською мовою та медичною термінологію 

Марина Петрівна Мелащенко, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

кандидат фiлологiчних наук, старший викладач кафедри iноземних мов з латинською мовою та медичною термінологію 

Інеса Віталіївна Роженко, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

старший викладач кафедри iноземних мов з латинською мовою та медичною термінологію

Посилання

Афанаскина М. С. Развитие познавательной активности студентов мецинского колледжа в процессе организации самостоятельной работы: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Брянск, 1999. 152 с.

Борисенко В. В. Етапи формування професійно-мовленнєвих компетенцій студентів-економістів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Чернігів, 2013.

Ждан В. М., Бобирьов В. М., Білаш С. М., Бєляєва О. М. Психолого-педагогічна компетентність лікаря: синтез медицини, педагогіки та психології. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: зб. ст. ІI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, 8–9 червня, 2017 р., м. Полтава. Полтава, 2017. С. 3–8.

Ксенофонтова А. Н. Теоретические основы педагогического конструирования речевой деятельности. Вестник Оренбургского государственного университета. Оренбург, 2002. С. 4–9.

Лещенко Г. Комунікативна україномовна компетенція школярів у контексті сучасної мовної освіти. Дивослово. 2003. № 7. С. 2–5.

Философский словарь: [Под ред. М. М. Розенталя и П.Ф. Юдина]. 2-е изд., исп. и доп. Москва: Политиздат, 1968. 432 с.

Шопов Т. Вторият език. София, 1998. 42 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-01

Як цитувати

Варданян, А. О., Мелащенко, М. П., & Роженко, І. В. (2018). Функції та етапи формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів. Імідж сучасного педагога, (3 (180), 22–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-22-24

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА