DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-66-70

Психофізіологічні особливості формування ігрових рухів бандуриста

Надія Богданівна Брояко, Вероніка Юріївна Дорофєєва

Анотація


Досліджується еволюція наукової думки щодо проблем анатомо-фізіологічної та психофізіологічної шкіл, що є засадничими у формуванні бандурної виконавської майстерності. Підготовка бандуристів розглядається як психофізіологічний комплекс, задіяний у процесі звукоутворення, зумовлений художньою ідеєю, стилем, образною сферою музично твору.


Ключові слова


бандурне виконавство; ігровий рух; психофізіологічні особливості; виконавський апарат

Повний текст:

PDF

Посилання


Бирмак А. О художественной технике пианиста. Москва: Музыка, 1973. 140 с.

Гат Й. Техника фортепианной игры. Будапешт: Корвина, 1973. 244 с.

Гольденвейзер А. Б. Статьи, воспоминания, материалы / Общ. ред. Д. Благого. Москва: Сов. композитор, 1969. 448 с.

Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. Москва: ГМИ. 1961. 223 с.

Коган Г. М. У врат мастерства. Москва: Музыка, 1958. 114 с.

Мокрогуз І. М. Теорія аплікатури в сучасному бандурному виконавстві: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03; Харк. нац. ун-т мистец. ім. І.П. Котляревського. Харків, 2011. 16 с.

Мострас К. Виды постановки. Очерки по методике обучения игре на скрипке. Москва: Музыка, 1960. С. 19–43.

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Москва: Музыка, 1982. 300 с.

Стеценко В. Методика навчання гри на скрипці. Частина ІІ. Київ: Музична Україна, 1982. 114 с.

Шмидт-Шилковская А. О воспитании пианистических навыков. Ленинград: Музыка, 1971. 71 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.