DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-9-13

Загальні принципи і методології оцінювання

Наталія Миронівна Ільчишин

Анотація


Присвячується загальним принципам і методології оцінювання знань студентів. Оскільки контроль є невід'ємним елементом й умовою успішного засвоєння змісту навчання, за його результатами можна судити про стан рівня навченості студентів на певному етапі навчання і про їхню готовність для включення в навчально-пізнавальну діяльність. Отже, освітній процес необхідно ретельно планувати: раціонально вибирати методи, форми, засоби навчання й форми контролю знань. Тому контроль повинен бути багатоцільовим, багатобічним і багатоступінчастим і базуватися на принципах планомірності, систематичності, об'єктивності, комплексності, індивідуальності та педагогічної тактовності. Ефективність контролю залежить від того, наскільки грамотно складений план, обґрунтовані мета й способи контролю, наскільки правильно визначені найефективніші методи й форми контролю.


Ключові слова


контроль навчальної діяльності; критерії оцінювання; переваги і недоліки оцінювання; сучасні підходи; зміст і завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Битинас Б. П., Катаева Л. И. Педагогическая диагностика: Сущность, функции, перспективы. Педагогика. 1993. № 2. С. 10–15.

Вройенстийн А. И. Внешняя оценка качества образования: некоторые вопросы и ответы. Высшее образование в Европе. Т. XVII. № 3, 1993. С. 66–88.

Горбатов Д. С. Тестирование учебных достижений: критериально-ориентированный поход. Педагогика. 1995. № 4. С. 105–111.

Качество знаний учащихся и пути его совершенствования / под ред. М. Н. Скаткина, В. В. Краевского. Москва: Педагогика, 1998. 208 с.

Репин С. А. Опыт реализации региональной программы управления образованием. Педагогика. 1995. № 6. С. 32–36.

Симонов В. П., Черненко Е. Г. Образовательный минимум: Измерения, достоверность, надежность. Педагогика. 1994. № 4. С. 30–33.

Стрюков Т. А. Стандартизация уровня подготовки и оценивания знаний учащихся. Педагогика. 1995. № 6. С. 12–18.

Heaton J.B. Classroom Testing. Harlow: Longman, 1991. 128 p.

Rea-Dickins P., German K. Evaluation. Oxford: Oxford University Press, 1996. 175 р.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.