Світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна у професійному становленні вчителя нової української школи

Автор(и)

  • Оксана Петрівна Цюняк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника», Ukraine
  • Марія Степанівна Копчук-Кашецька ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-8-10

Ключові слова:

освітній простір України, світоглядні ідеї І. А. Зязюна, Нова українська школа, вчитель, професійне становлення

Анотація

Проаналізовані основні світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна, які є актуальними в професійному становленні вчителя Нової української школи. Обґрунтовані основні вимоги до вчителя. Акцентується увага на важливому значенні педагогічної спадщини академіка у реформуванні освіти України. 

Біографії авторів

Оксана Петрівна Цюняк, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки початкової освіти

Марія Степанівна Копчук-Кашецька, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти 

Посилання

Зязюн І. А. Інтелектуально творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / за ред. І. А. Зязюна. Київ: Віпол, 2000. 636 с.

Зязюн І. А. Людина в контексті гуманітарної філософії. Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр. щорічник. – Ченстохова; Київ, 1999. №1. С. 323–333.

Зязюн І. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000. 312 с.

Зязюн І. А. Світоглядна парадигма освіти. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць / Українська інж.-пед. академія. Харків, 2003. Вип. 5. С. 24–31.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Концепція Нової української школи. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf.

Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за заг. ред. І. А. Зязюна. Київ: Вища шк., 1997. 349 с.

Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. 692 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Цюняк, О. П., & Копчук-Кашецька, М. С. (2018). Світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна у професійному становленні вчителя нової української школи. Імідж сучасного педагога, (2(179), 8–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-8-10