Науково-філософські ідеї І.А. Зязюна у контексті реформування національної педагогічної освіти

Автор(и)

  • Надія Вікторівна Довбенко ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника», Ukraine
  • Юрій Михайлович Москаленко Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-5-7

Ключові слова:

модернізація освіти, науково-філософські ідеї І. А. Зязюна, освіта, національна система освіти України

Анотація

Розглянуті науково-філософські ідеї І. А. Зязюна, які є актуальними у процесі реформування національної педагогічної освіти. Обґрунтовані пріоритетні напрями сучасної освіти. Акцентується увага на важливому значенні педагогічної спадщини І. А. Зязюна для суспільства і держави в цілому.

Біографії авторів

Надія Вікторівна Довбенко, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти

Юрій Михайлович Москаленко, Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології, директор Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»

Посилання

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») http://www.info-library.com.ua/ books-text563.html

.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ. МАУП, 2000. 312 с.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Концептуальні підходи до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні: Проект Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоціації ректорів педагогічних університетів України. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. С. 4.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. http://ru.osvita.ua/legislation/ Ser_osv/47154/.

Концептуальні підходи до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні: Проект Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоціації ректорів педагогічних університетів України. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 4.

Концепція Нової української школи. https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки http://ru.osvita.ua/legislation/ Ser_osv/47154/.

Ничкало Н. Г. Національна доктрина розвитку освіти і педагогічна наука в Україні. Професійна освіта: педагогіка і психологія / українсько-польський, польсько-український щорічник. За ред. Т Левовицького, І. Зязюна, І. Вільш, Н. Ничкало. Київ: Вид-во Вищої пед. школи в Ченстохові, 2003. Ч.ІУ. С. 421–438.

Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. 692 с.

Якубовська М. Культурологічна парадигма у науковій спадщині І. А. Зязюна. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2015. № 1–2. С. 189–199.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Довбенко, Н. В., & Москаленко, Ю. М. (2018). Науково-філософські ідеї І.А. Зязюна у контексті реформування національної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога, (2(179), 5–7. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-5-7