Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training

Автор(и)

  • Tetiana Korol Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-42-45

Ключові слова:

future philologists, translation, annotative translation, theoretical translation knowledge, translation skills, translation mistakes, survey

Анотація

The given article is devoted to the problem of the efficient organisation of the introductory stage of future translators’ and interpreters’ professional training at Ukrainian universities. Annotative translation seems to be prospective from this point of view due to the opportunity to be performed in case of students’ limited translation knowledge and skills. The organisation of translation and interpretation practice course combining theoretical knowledge presentation, particular translation skills development and annotative translation performance is suggested and empirically tested. The stages of annotative translation process are determined and analysed in terms of the possible students’ mistakes and the ways of their correction and prevention.

Біографія автора

Tetiana Korol, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Doctor of Philosophy, assistant professor of Department of the Ukrainian and Foreign Languages

Посилання

Ігнатенко В. Д. Методика навчання майбутніх філологів письмового науково-технічних текстів французькою мовою : дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / В. Д. Ігнатенко. – К., 2017. – 239 с.

Князева Е. Г. Обучение реферированию как речемыслительной деятельности / Е. Г. Князева // Переводоведческая лингводидактика. – М.: Флинт; Наука, 2009. – С. 142–151.

Львовская З. Д. Теоретические проблемы перевода / З. Д. Львовская. – М.: URSS, 2007. – 220 c.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с. – (Серія «UTTA Series»).

Шевелько К. О. Методика навчання старшокласників спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови перекладу англомовних публіцистичних текстів: дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / К. О. Шевелько. – К., 2016. – 264 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Korol, T. (2018). Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training. Імідж сучасного педагога, (2(179), 42–45. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-42-45