Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Автор(и)

  • Віктор Юрійович Стрельніков Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8%20(177)-21-24

Ключові слова:

підвищення кваліфікації викладачів, авторські курси, технологія кооперативного навчання, технологія інтенсивного

Анотація

Пропонується досвід проведення авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів «Методика викладання дисциплін у вищій школі», «Сучасні методики та технології навчальних дисциплін», «Сучасні технології навчання: європейський досвід» на базі коледжів і технікумів. Практикою підтверджена ефективність таких авторських курсів, 

Біографія автора

Віктор Юрійович Стрельніков, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук

Посилання

Лебедик, Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах : монографія / Леся Вікторівна Лебедик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 165 с.

Лебедик, Л. В. Психолого-педагогічні вимоги до викладача курсів дистанційного навчання / Л. В. Лебедик // Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання : матер. XXXVІІІ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 23–24 січня 2013 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Ч. 2. – С. 130–132.

Стрельніков, В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульн. посіб. для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю.

Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

Стрельніков, В. Ю. У МІПК ПУЕТ знайдено найкращу форму підвищення кваліфікації – авторські курси // газ. «Вісті Центральної спілки споживч. товариств України». – №50 (1123), четвер, 12.12.2013. – С. 1, 12–13.

Стрельніков, В. Ю. Авторські курси як форма підвищення кваліфікації викладачів / В. Ю. Стрельніков // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2017. – № 1-2 (42). – C. 14–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-01

Як цитувати

Стрельніков, В. Ю. (2018). Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Імідж сучасного педагога, (8 (177), 21–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-21-24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають