DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-21-24

Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Віктор Юрійович Стрельніков

Анотація


Пропонується досвід проведення авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів «Методика викладання дисциплін у вищій школі», «Сучасні методики та технології навчальних дисциплін», «Сучасні технології навчання: європейський досвід» на базі коледжів і технікумів. Практикою підтверджена ефективність таких авторських курсів, 

Ключові слова


підвищення кваліфікації викладачів; авторські курси; технологія кооперативного навчання; технологія інтенсивного

Повний текст:

PDF

Посилання


Лебедик, Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах : монографія / Леся Вікторівна Лебедик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 165 с.

Лебедик, Л. В. Психолого-педагогічні вимоги до викладача курсів дистанційного навчання / Л. В. Лебедик // Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання : матер. XXXVІІІ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 23–24 січня 2013 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Ч. 2. – С. 130–132.

Стрельніков, В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульн. посіб. для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю.

Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

Стрельніков, В. Ю. У МІПК ПУЕТ знайдено найкращу форму підвищення кваліфікації – авторські курси // газ. «Вісті Центральної спілки споживч. товариств України». – №50 (1123), четвер, 12.12.2013. – С. 1, 12–13.

Стрельніков, В. Ю. Авторські курси як форма підвищення кваліфікації викладачів / В. Ю. Стрельніков // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2017. – № 1-2 (42). – C. 14–17.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.