Процес децентралізації в Україні на засадах ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах

Віталій Володимирович Зелюк

Анотація


Необхідність децентралізації управління освітою в об’єднаних територіальних громадах є потребою щодо посилення громадського впливу на підготовку й прийняття публічно-владних рішень, попитом на підвищення якості управління на всіх рівнях із урахуванням громадсько-політичних викликів, мобілізацією соціально-економічного потенціалу регіонів для подолання економічної кризи, залученням необхідних інвестиційних ресурсів.

Ключові слова


децентралізація; управління освітою; опорна школа; об’єднані територіальні громади

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик, Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : монографія / Н. І. Білик. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. – 461 с.

Волльман, Х. Пути развития и стимулы к реформам в муниципальных системах европейских стран / Хельмут Волльман // Муниципальная Россия. – 2013. – № 4. – С. 83–92.

Гербст М., Герчиньский Я. Децентралізація освіти у Польщі: досвід 25 років. – Варшава : Інститут освітніх досліджень, 2015. – 23 с.

Грицяк, І. А. Форми державного устрою: зарубіжний досвід та перспективи України. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua– Назва з екрану.

Гройсман назвав кількість створених в рамках децентралізації територіальних громад. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/groysman-nazval-kolichestvo-sozdannyh-ramkah-1500736403.html. – Назва з екрану.

Даниленко, Л. І. Сучасні наукові підходи до управління загальноосвітніми навчальними закладами : [конспект лекції для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навч. закл.] / Лідія Іванівна Даниленко. – Київ : ЦІППО, 2004. –39 с.

Децентралізація в освіті: опорні школи. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/news/1477

Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування : [навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування]. – Київ : ПРООН/ МПВСР. – 2007. – 269 с.

Інформація щодо об'єднаних територіальних громад (за даним ... https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_gromada...1...

Кількість опорних шкіл на Полтавщині та Україні (інфографіка). – Режим доступу : https://tribuna.pl.ua/wp-content/uploads/2017/08/slo.png

Линьов, К. О. Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні: дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Линьов Костянтин Олександрович; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – 18 с.

Методичні рекомендації щодо створення системи управління. – Режим доступу : http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс] / Міністерство науки і освіти України – 2017. – Режим доступу : http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf

Об'єднана територіальна громада : матер. з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0

Олійник, 17В. В. Управління розвитком професійно-технічного навчального-закладу : [навч.-метод. посіб.] / Олійник В. В., Сергеєва Л. М. – Київ : АтрЕк, 2010. – 176 с.

Свистун В. Децентралізація управління освітою: переваги і недоліки В. Свистун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/2196/1/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf

Словник іншомовних слів / Уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарлупа. – Київ : Наукова думка, 2000. – 680 с.

Сорочан, Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності : теорія та практика : [моногр.] / Т. М. Сорочан / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.

Ткачук, Анатолій. СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції / Анатолій Ткачук. – Київ : Логос, 2015. – 124 с.

Форум «3D: Децентралізація – Дніпропетровщина – досвід» започаткував платформу стратегічного розвитку громад області. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/news/7713

Швейцарсько-український проект (DESPRO) «Підтримка децентралізації в Україні». Режим доступу: http://despro.org.ua.

Шиян, Р. Децентралізація освіти у Польщі: досвід для України / Р. Шиян. – Київ : Юстон, 2016. – 44 с.

Щербак, Л. В. Концептуальні засади стратегії децентралізації управління професійно-технічною освітою України / Л. В. Щербак. – Київ : Геопринт, 2009. – 54 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9729 (online)