DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-33-35

Критерії, показники та рівні вихованості особистості майбутнього вчителя у здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу

Олена Олегівна Момот

Анотація


Досліджені критерії вихованості особистості майбутнього вчителя у здоров’язбережувальному середовищі вищого начального закладу, що характеризуються засвоєнням знань, умінь, навичок, звичок, якостей і властивостей, що реалізуються в діяльності, розкриті їхні показники і рівневі характеристики з метою проведення діагностичних зрізів для оцінювання стану та рівня вихованості майбутніх фахівців, а також підбору ефективних форм, методів і прийомів виховання у вищому навчальному закладі.

Ключові слова


особистість майбутнього вчителя; здоров’язбережувальне середовище вищого навчального закладу; критерії, показники, рівні вихованості особистості майбутнього вчителя

Повний текст:

PDF

Посилання


Багрій, В. Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. Н. Багрій // Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2012. – № 6. – С. 10–14.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Київ; Ірпінь : Перун, 2002. – 1440 с.

Выготский, Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. – Москва : АПН СССР, 1956. – 379 с.

Гриньова, М. В. Саморегуляція : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова. – Полтава : АСМІ. – 2008. – 286 с.

Машбиц, Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьтеризации обучения / Е. И. Машбиц. – Москва : Педагогика, 1988. – 192 с.

Подласый, И. П. Педагогика / И. П. Подласый. – Москва, 1996. – 462 c.

Райко, В. В. Критерії оцінки ефективності патріотичного виховання майбутніх офіцерів прикордонників // Райко В. В., Мірошниченко В. І. – Луганськ : Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 10 (197). – Ч. І. – С. 48–49.

Решетник, С. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України до службової діяльності / С. Решетник // Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2013. – № 2 (8). – С. 217–223.

Стефановская, Т. А. Педагогика: наука и искусство / Т. А. Стефановская. – Москва, 1998. – 158 c.

Хоменко, П. В. Теоретичні і методичні основи природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному навчальному закладі : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Хоменко Павло Віталійович. – Полтава, 2014. – 587 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.