DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-29-32

Педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій

Тетяна Ярославівна Гельжинська

Анотація


Представлені педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій на основі системного підходу, що дозволило розглядати в єдності та взаємозв’язку всі елементи, що утворюють педагогічні умови побудови багаторівневої системи формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі їхньої фахової підготовки.


Ключові слова


система; педагогічні умови; організаційна компетентність; освітнє середовище; мотивація; моніторинг; майбутній учитель технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Кулик, Є. В. Концептуальні зміни в культурологічній підготовці майбутніх учителів технології / Є. В. Кулик // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. праць ДЗВО «Донбаський державний педагогічний університет». – Вип. 4. – Слов’янськ, 2016. – С. 38–49.

Кулик, Є. В. Основи формування наукової парадигми професій («Вчитель технологій») / Є. В. Кулик, Т. Я. Гельжинська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2016. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, Випуск 51. – С. 152–157.

Мануйлов, М. А. Средовый подход в воспитании [Текст] / М. А. Мануйлов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Н. Новгород : Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2002. – 157 с.

Морель, Ханс. Партнёрство в системе профессионально-трудового обучения [Текст] / Ханс Морель; Институт прикладных социальных наук // Национальное правление: консорциум. – 1998. – 23 с.

Морозова, О. И. Социальное партнёрство на условиях формирования личности специалиста в системе профессионального образования [Текст]: дис. ... канд. соц. наук / О. И. Морозова. – Курск, 2007. – 158 с.

Новикова, Л. И. Школа и среда [Текст] / Л. И. Новикова. – Москва, 1985. – 45 с.

Орлов, A. A. Мониторинг инновационных процессов в образовании [Текст] / A. A. Орлов // Педагогика. – 1996. – №3. – С. 9–15.

Пригожин, А. И. Современная социология организаций [Текст] / А. И. Пригожин. – Москва : Интерпракс, 1995. – 296 с.

Терещук, А. І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій : метод. посіб. / А. І. Терещук, С. М. Дятленко. – Київ : Літера ЛТД, 2010. – 128 с.

Ткачук, С. І. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури : монографія / С. І. Ткачук. – Умань : Сочінський, 2011. – 391 с.

Торубара, О. М. Підготовка майбутнього вчителя до організації навчально-виховних занять з розвитку творчих здібностей учнів / О. М. Торубара // Вісник ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2007. – Вип. 45. – С. 39–42.

Тхоржевський, Д. О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. І. Теорія трудового навчання / Д. О. Тхоржевский. – Київ : ДІНІТ, 2000. – 248 с.

Царицынский, В. В. Корпоративная культура как фактор мотивации работников предприятий железнодорожного транспорта в условиях реформирования [Текст]: дис. … канд. социол. наук / В. В. Царицынский. – Саратов, 2003. – 146 с.

Цина, А. Ю. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів технологій: теоретико-методичний аспект : монографія / А. Ю. Цина. – Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 355 c.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.