DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-36-40

Розвиток віртуальної культури в умовах Третьої промислової революції

Вадим Андрійович Палкін

Анотація


Розглянуті питання становлення віртуальної культури в умовах Третьої промислової (інформаційною) революції. Показані основні відмінності віртуальної культури від реальної, тенденції розвитку віртуальної культури. Автор доводить, що в процесі переходу до Четвертої промислової (інформаційною) революції роль віртуальної культури зростатиме, її значення для самореалізації людини – збільшуватися. Розвиток віртуальної культури призводить як до позитивних, так і до негативних результатів. Для того, щоб протистояти негативним наслідкам, держава, сім'я, школа повинні підтримувати реальну культуру і навчитися правильно користуватися віртуальною свободою. 


Ключові слова


цивілізація; інформаційна цивілізація; промислова (інформаційна) революція; ІТ-технології; нанотехнології; віртуальна культура; віртуальна свобода; свідомість; особа; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн [пер. с англ.]. – С-Пб. : Университетская книга, 2001. – 416 с.

Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе /М. Кастельс. Пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 328 с.

Кремень, В. Образование: ценностные ориентиры сетевого общества / В. Кремень // Зеркало недели (Международный общественно-политический еженедельник). – 2013. – №31 (30 августа).

Носов, Н. А. Виртуальная реальность / Н.А. Носов // Вопросы философии. – 1999. – № 10. – С. 152–164.

Носов, Н. А. Манифест виртуалистики / Н. А. Носов. – Москва : Путь, 2001. – 17 с.

Сайт bsc. Аналитика. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.bsc-onsulting.ru/ blog/ analytics/200417

Сайт expert.ru. 4-я промышленная революция в Давосе [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-romyishlennaya

Сайт furfur. Как виртуальная реальность изменит мир в будущем [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/177141-virtualnaya-realnost.

Сайт Hi News ru. Intel представила гарнитуру совмещённой реальности Project Alloy [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hi-news.ru/entertainment/intel-predstavila-garnituru-sovmeshhyonnoj-realnosti-project-alloy.html

Седых, И. А. Рынок компьютерных услуг. – Москва : Высш. шк. экономики, 2017. – 69 с.

Титаренко, М. Quo vadis, homo internetus? / М. Титаренко // Зеркало недели (Межд. общ.-полит. еженедельник). – 2006. – № 50 (29 декабря)

Усанова, Д. О. Виртуальная культура: концептуализация феномена и репрезентации в современном социокультурном пространстве. Сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dslib.net/teorja-kultury/virtualnaja-kultura-konceptualizacija-fenomena-i-reprezentacii-v-sovremennom.html
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.