Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими функціональними можливостями

Оксана Богданівна Бобак, Леся Іванівна Смеречак

Анотація


Розкриті особливості соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими функціональними можливостями в умовах загальноосвітньої школи; проаналізовані закономірності життєдіяльності сімей, що виховують дітей з вадами психофізичного розвитку; висвітлені основі напрямки роботи шкільного соціального педагога з батьками дітей з нетиповим розвитком в умовах загальноосвітньої школи.

Ключові слова


дитина з вадами психофізичного розвитку; соціально-педагогічна робота; соціалізація особистості; батьки дітей з вадами психофізичного розвитку; соціально-психологічна адаптація дитини з вадами психофізичного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Буковська, О. О. Напрямки психологічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з особливими потребами / О. О. Буковська // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Сер. : Психологічні науки. – 2013. – Вип. 114. – С. 12–16.

Коваль, Н. Організація роботи з батьками учнів інклюзивних класів / Н. Коваль // Інклюзивна освіта : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.; за заг. ред. С. П. Миронової]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – Част. 2. – С. 76–84.

Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання – життєва компетентність дитини / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. – 1999. – № 5. – С. 3–6.

Матвєєва, М. П. Соціально-психологічна характеристика об’єктів та суб’єктів інклюзивної освіти / М. П. Матвєєва // Інклюзивна освіта : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.; за заг. ред. С. П. Миронової]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – Част. 2. – С. 155–162.

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями : навч.-метод. посіб. для соц. працівн. і соц. педагог. // 3а ред. А. Й. Капської –Київ :ДЦССМ, 2003. – 146 с.

Тулегенова, С. Ю. Психологический микроклимат в семье и особенности родительского отношения к детям с ограниченными психическими возможностями / С. Ю. Тулегенова, Г. К. Тулегенова, С. К. Кудайбергенова // Тезисы Второй всероссийской научной конференции «Психологические проблемы современной российской семьи» (25–27 октября 2005 г.). В 3-х частях. – 2 ч.; под общ. ред. д-ра психол. наук В. К. Шабельникова и канд. психол. наук А. Г. Лидерса. – Москва : 2005. – С. 261–263.

Хоментаускас, Г. Т. Семья глазами ребёнка / Г. Т. Хоментаускас. – Москва : Педагогика, 1989. – 154 с.

Царькова, О. В. Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами / О. В. Царькова // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Випуск 23. – С. 687–697.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9729 (online)