DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-18-20

Управлінська культура майбутніх офіцерів як складник загальної культури фахівців військового управління

Євген Володимирович Денисенко

Анотація


Порушена проблема формування і розвитку управлінської культури керівників (командирів) та її спрямованості на становлення кожної особистості майбутнього офіцера як компетентного, відповідального, здатного до постійного самовдосконалення фахівця з досконалим науковим, професійним, адміністративним й управлінським світоглядом, розвинутим творчим практичним мисленням, спроможного й готового ефективно вирішувати увесь комплекс управлінських завдань, що стоять перед ним як суб’єктом управління у різних військових структурах, підрозділах і навчальних закладах, а також спроможного неперервно нарощувати свій управлінський потенціал і практичний досвід у складних умовах сучасного інформаційного суспільства та реальних бойових дій на сході країни. Виокремлено, як проблемне, питання розвитку адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів, культуру мислення та методи діяльності командира підрозділу по роботі з управління людськими ресурсами.


Ключові слова


культурологічний підхід; управління; загальна культура; управлінське мислення; адміністративно-управлінська культура майбутніх офіцерів; управління людськими ресурсами у військовій організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаєвський, Б. А., Ребкало В. А. Культура державного управління: Організаційний аспект [Монографія]. – Київ: Вид-во Української Академії державного управління при Президентові України, 1998. – 144 с.

Крушельницька, О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук – Київ : «Кондор», 2003. – 296 с.

Мухаровский, М. Персонал – новый объект подтверждения соответствия / М. Мухаровский, Н. Рудовская, О. Глухова // Персонал. – 2002. – № 7. – С. 91–95.

Нижник, Н. Р. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / Н. Р. Нижник, В. В. Цвєтков, Г. І. Леліков, О. Д. Крупчан, С. Д. Дубенко, П. М. Ткачук, Я. В. Немировський. – Київ : Ін-Юре, 1998. – 272 с.

Нижник, Н. Управлінська культура: теоретичне питання чи управлінська поведінка? / Н. Нижник, Л. Пашко // Політичний менеджмент. – № 5. – 2005. – С. 103–113.

Основи управління військами : навч. посіб. / С. О. Стародубцев, І. Ф. Ролін, О. М. Шаповал, Є. Г. Башкатов. – Харків : Національна акад. НГУ, 2014. – 160 с.

Робінс, Стефан П., Де Ченцо Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – Київ : Вид. Соломії Павличко «Основи», 2002. – 671 с.

Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи / М. І. Мельник (керівник авт. кол.), Ю. В. Бакаєв, Т. Е. Василевська та ін. – Київ : Нора-прінт, 2002. – 160 с.

Batal, C. La gestion des ressources humaines dans le secteur public. Tome І. L’analyse des mйtiers, des emplois et des competences. – P. : Editions d’Organisation, 1997. – 255 р.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.