Управління розвитком потенціалу педагогічного колективу закладів загальної середньої освіти на основі адаптивного управління

Автор(и)

  • Яна Григорівна Чернігівська Харківський навчально-виховний комплекс №112 Харківської міської ради Харківської області;, Ukraine
  • Ганна Юріївна Кравченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-7%20(176)-16-18

Ключові слова:

управління розвитком потенціалу, заклад загальної середньої освіти, соціальне управління, адаптивне управління розвитком

Анотація

Пропонується розглядати управління розвитком людського потенціалу педагогічного колективу закладів освіти розглядати як процес підтримки планового вектору розвитку або формування нового вектору розвитку людського потенціалу, що забезпечить стале економічне зростання та підвищення конкурентоспроможності організації. Для реалізації адаптивного управління розвитком потенціалу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти є визначення якості кінцевого результату на основі кількісних критеріїв та об’єктивних оцінок.

Біографії авторів

Яна Григорівна Чернігівська, Харківський навчально-виховний комплекс №112 Харківської міської ради Харківської області;

директор, магістрант кафедри педагогіки та іноземної філології Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ганна Юріївна Кравченко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та іноземної філології 

Посилання

Адаптивне управління розвитком професійної освіти : колективна монографія Г. В. Єльникова, О. О. Загіка, Г. Ю. Кравченко, І. С. Лапшина, Г. І. Лук’яненко, В. Е. Лунячек, Г. А. Полякова, В. С. Ульянова, Л. І. Фесік та ін. / За заг. та наук. ред. Г. В. Єльникової. – Павлоград : ІМА-прес, 2016. – 248 с.

Богиня, Д. П. Науково-практичні засади конкурентоспроможності людського потенціалу України: стан та шляхи формування в контексті інтеграційних процесів / Д. П. Богиня // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2007. – Т. 1, № 5. – С. 7–13.

Геєць, В. М. Наслідки демографічних викликів для економічного зростання та підвищення продуктивності праці / В. М. Геєць [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.google.com

Гиг, Дж. Ван. Прикладная общая теория систем : пер. с англ. Т. 1. / Гиг Дж. Ван. Москва : Мир, 1981. – 336 с.

Грішнова, О. А. Людський розвиток : навч. посіб. / О. А. Грішнова – Київ : КНЕУ, 2006. – 308 с.

Єльникова, Г. В. Технологія адаптивного управління персоналом [Електронний ресурс] / Г.В. Єльникова // Теорія та методика управління освітою. – Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України. – 2009. – № 2.  Режим доступу : ...

Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717. – Режим доступу : www.lbsadm.gov.ua/.../1872-postanova-kabinetu-ministriv

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-16

Як цитувати

Чернігівська, Я. Г., & Кравченко, Г. Ю. (2018). Управління розвитком потенціалу педагогічного колективу закладів загальної середньої освіти на основі адаптивного управління. Імідж сучасного педагога, (7 (176), 16–18. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-7 (176)-16-18

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають