DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-6 (175)-51-53

Теоретичні та практичні питання мовленнєвого розвитку дошкільників засобами театралізованої діяльності

Олена Миколаївна Василенко

Анотація


Розглянуті особливості мовленнєвого розвитку як молодших, так і старших дошкільників. Схарактеризовані проблеми, які виникають під час мовленнєвого спілкування. Обґрунтована доцільність використання театральної діяльності як важливого чинника мовленнєвого розвитку дошкільників. Проаналізовані класифікації театралізованої діяльності.


Ключові слова


мовленнєвий розвиток; дошкільники; театралізована діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєва, М. М. Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят : навч. посіб. [для студ. вищ. і середовищ, пед. навч. закладів] / М. М. Алексєєва, Б. І. Яшина. – 3-е изд., Стереотип. – М. : Вид. центр «Академія», 2000. – 400 с.

Артемова, Л. В. Театр і гра : [навч. посіб.] / Л. В. Артемова. – Київ : Томіріс, 2002. – 286 с.

Базовий компонент дошкільної освіти / Наук. керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. – Київ : Видавництво, 2012. – 26 с.

Бех, Л. В. Проектування освітнього процесу – умова забезпечення якості дошкільної освіти (на прикладі мовного розвитку дошкільнят) // Управління якістю варіативної системи дошкільної освіти: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Тези виступів учасників міжрегіональної науково-практичної конференції. – Ростов-на-Дону, 2004. – 144 с.

Бєлєнька, Г. Підготовка фахівця дошкільного профілю – формування особистості / Г. Бєлєнька // Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики / [ред. кол. Мороз О. (голова), Гузій Н. та ін.]. – Київ : НПУ ім. М П. Драгоманова, 2003. – Вип. 9. – 294 с. – С. 101–112.

Божович, Л. І. Вибрані психологічні праці. Проблеми формування особистості / під ред. Д. І. Фельдштейна. – Москва : Междунар. пед. академія, 1995. – С. 13.

Гаврик, Н. В. Структура і функції мовленнєво-творчої діяльності дошкільників / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упор. Богуш А. М. / Н. В. Гаврик. – Київ : Вид. дім «Слово», 2005. – 720 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.