DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-6 (175)-32-35

Педагогічна освіта в Польщі – від минулого до теперішнього часу

Anna Grabowiec

Анотація


Представлена система педагогічної освіти в Польщі від відновлення незалежності до теперішнього часу. Описуються навчальні заклади для викладачів та їх функціонування, процедури набору кандидатів, а також окремі питання, що стосуються самого навчального процесу. Вказується на недоліки існуючої системи і на необхідність змін у системі.

Ключові слова


освіта; педагогічна освіта; освітня система; освітні стандарти

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Chmiel T. Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014.

Dereń E. Kształcenie nauczycieli w Polsce w seminariach nauczycielskich i liceach pedagogicznych (1918-1970), Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2010.

Hojnacki L., Polak M. Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła? Propozycje ekspertów: [online] / dostęp: 7.01.2016 http://www.academia.edu/13444710/Jakich_pilnych_zmian_potrzebuje_pols.

Jung-Miklaszewska J. System edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoły i dyplomy, Biuro uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowej, Warszawa 2003.

Kautz T. Przegląd systemu kształcenia nauczycieli w Polsce w latach 1945-2010. // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2011. – nr 2. – S. 87–202.

Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie. Raport Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2013.

Koźmian D. Pedagogika i szkolnictwo w Polsce w toku przemian po drugiej wojnie światowej. / J. Hellwig // Historia wychowania. Wydawnictwo Eruditus s.c., Poznań 1994 – S. 115–130.

Kutrowska B. W poszukiwaniu współczesnego modelu kształcenia nauczycieli. / Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło // Nauczyciel kompetentny – teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007 – S. 49–57.

Magiera E. Kształcenie nauczycieli w Polsce w aspekcie historycznym. / C. Hendryk // Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce edukacyjnej. WSH TWP w Szczecinie, Szczecin 2013 – S. 11–46.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw 2012, poz. 572.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dziennik Ustaw 2012, poz. 131.

Smak M., Walczak D. Instytucjonalne uwarunkowania pracy nauczyciela. / M. Herbst, J. Herczyński, M. Federowicz, M. Smak, D. Walczak, A. Wojciuk // Bilans zmian instytucjonalnych. Polska oświata w okresie transformacji. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2015. – S. 26–46.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela. Dziennik Ustaw 1972, nr 16, poz. 114.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Dziennik Ustaw 1982, nr 3, poz. 19.

Wołoszyn S. Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.