Створення позитивної особистісної мотивації на підвищення рівня естетичної культури як складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Пилипенко КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-16-19

Ключові слова:

педагогічні умови, мотив, особистісна мотивація, естетична культура, тренінг

Анотація

Доведена необхідність створення позитивної особистісної мотивації на підвищення рівня естетичної культури як складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Автором проаналізовані етапи формування естетичної культури майбутніх учителів початкових класів, проведення дослідницького експерименту та доведена ефективність реалізації педагогічних умов формування естетичної культури майбутніх учителів початкових класів.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Пилипенко, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

викладач кафедри педагогіки та психології

Посилання

Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды в 2-х т. / Б. Г. Ананьев. – Т.1. – Москва : Педагогика, 1980.–-230 с.

Андреев, В. И. Педагогика : Учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Андреев. 2-е изд. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 600 с.

Гриньова, В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) / В. М. Гриньова. – Харків : Основа, 1998. – 300 с.

Золотухіна, С. Т. Проблема виховного навчання в педагогічній науці / С. Т. Золотухіна // Сучасні проблеми дидактики : зб. наук. пр. – Харків, 2003. С. 49-56.

Кузьмина, Н. В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формировании его личности / Н. В Кузьмина. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1987. – 183 с.

Леонтьев, Л. П. Проблемы управления учебным процессом : математические модели / Л. П. Леонтьев, О. Г. Гохман. – Рига : Знание, 1984. – 239 с.

Молчанюк, О. В. Засоби та шляхи вирішення проблеми індивідуалізації та диференціації навчання в школі / О. В. Молчанюк // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Харків : ХДПУ, 2000. – Вип. 11. – С. 139-142.

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 712 с. – (Мастера психологии).

Словник іншомовних слів / [за ред. О. С. Мельничука]. – Київ : Гол. редакція УРЕ, 1974. – 776 с.

Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей. / Б. М. Теплов. Москва-Ленинград : АПН РСФСР. 1947. – 335 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-19

Як цитувати

Пилипенко, Н. В. (2017). Створення позитивної особистісної мотивації на підвищення рівня естетичної культури як складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Імідж сучасного педагога, (5(174), 16–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-16-19