Формування навичок самостійної роботи майбутніх диригентів-хормейстерів як чинник їхнього професійного зростання

Автор(и)

  • Надія Іванівна Нарожна Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1760-5391

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-20-22

Ключові слова:

викладач, самостійна робота студентів, специфіка та особливості самостійної роботи студентів, педагогічні підходи, методичні прийоми навчання

Анотація

Розглядаються особливості організації самостійної роботи студентів у процесі фахового навчання з урахуванням сучасних вимог і специфіки музичного навчання, основні педагогічні підходи та методичні прийоми її ефективної організації і керівництва в умовах індивідуального навчання з фаху, визначені об’єктивні фактори, що лежать в основі попередньої самостійної підготовки студента-диригента.


Біографія автора

Надія Іванівна Нарожна, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України

Посилання

Васильев В.А. О дирижерско-хоровом образовании и просвещении метод. разраб. / В.А.Васильев. – Ленинград: ЛГИК, 1990 .- 71 с.

Діордіященко О. В. Самостійна робота студентів у ВНЗ / О. В. Діордіященко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17894.doc.htm – Заголовок з екрана.

Казачков С.А. О дирижерско-хоровой педагогике // Музыкальное исполнительство. Вып. 6. – Москва, 1970. – 120-143.

Положення про організацію самостійної роботи студентів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khnu.km.ua/root/dept/nmv/res/5.pdf

Скуратова Є. Н. Пути достижения эффективности самостоятельной работы студентов музыкального Вуза / Э. Н. Скуратова // Самостоятельная работа и академические успехи. Теория, исследование, практика. Мат.пятой Междунар. научно-практической конф. – Минск, 2005. – С.331 - 335.

Цымбалюк Е. А. Самостоятельная работа педагога-музыканта: от эффективного учения к эффективной профессиональной деятельности / Е.А. Цымбалюк // Самостоятельная работа и академические успехи. Теория, исследование, практика. Мат. пятой Междунар. научно-практической конф. – Минск, 2005. – С.335 - 340.

Шайдур І. А. Організація самостійної роботи студентів педагогічних університетів на основі індивідуально-орієнтованого підходу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / І. А.Шайдур. – Київ, 2003. – 22 с.

Опубліковано

2017-12-19

Як цитувати

Нарожна, Н. І. (2017). Формування навичок самостійної роботи майбутніх диригентів-хормейстерів як чинник їхнього професійного зростання. Імідж сучасного педагога, (5(174), 20–22. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-20-22