DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-20-22

Формування навичок самостійної роботи майбутніх диригентів-хормейстерів як чинник їхнього професійного зростання

Надія Іванівна Нарожна

Анотація


Розглядаються особливості організації самостійної роботи студентів у процесі фахового навчання з урахуванням сучасних вимог і специфіки музичного навчання, основні педагогічні підходи та методичні прийоми її ефективної організації і керівництва в умовах індивідуального навчання з фаху, визначені об’єктивні фактори, що лежать в основі попередньої самостійної підготовки студента-диригента.Ключові слова


викладач; самостійна робота студентів; специфіка та особливості самостійної роботи студентів; педагогічні підходи; методичні прийоми навчання

Посилання


Васильев В.А. О дирижерско-хоровом образовании и просвещении метод. разраб. / В.А.Васильев. – Ленинград: ЛГИК, 1990 .- 71 с.

Діордіященко О. В. Самостійна робота студентів у ВНЗ / О. В. Діордіященко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17894.doc.htm – Заголовок з екрана.

Казачков С.А. О дирижерско-хоровой педагогике // Музыкальное исполнительство. Вып. 6. – Москва, 1970. – 120-143.

Положення про організацію самостійної роботи студентів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khnu.km.ua/root/dept/nmv/res/5.pdf

Скуратова Є. Н. Пути достижения эффективности самостоятельной работы студентов музыкального Вуза / Э. Н. Скуратова // Самостоятельная работа и академические успехи. Теория, исследование, практика. Мат.пятой Междунар. научно-практической конф. – Минск, 2005. – С.331 - 335.

Цымбалюк Е. А. Самостоятельная работа педагога-музыканта: от эффективного учения к эффективной профессиональной деятельности / Е.А. Цымбалюк // Самостоятельная работа и академические успехи. Теория, исследование, практика. Мат. пятой Междунар. научно-практической конф. – Минск, 2005. – С.335 - 340.

Шайдур І. А. Організація самостійної роботи студентів педагогічних університетів на основі індивідуально-орієнтованого підходу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / І. А.Шайдур. – Київ, 2003. – 22 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.