Проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю «Управління навчальним закладом», підготовленого до інноваційного управління

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Сас Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-11-15

Ключові слова:

інноваційне управління, професійні компетентності, когнітивна складова професійної підготовки, комунікативна складова професійної підготовки, інноваційні цінності, здатність до професійної рефлексії майбутнього керівника навчального закладу

Анотація

Актуальність проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю «Управління навчальним закладом», що володіє компетентностями з інноваційного управління, обумовлена відсутністю державних стандартів вищої професійної освіти нового покоління, де підсумкові вимоги до випускників навчальних закладів різного рівня були б представлені у вигляді компетентностей. Основний метод дослідження, педагогічне проектування, автор розуміє як практико-орієнтовану науково-дослідну діяльність, метою якої є розроблення нової складової професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів – до інноваційного управління, в межах магістратури «Управління навчальним закладом». 

Біографія автора

Наталія Миколаївна Сас, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

Посилання

Бех Володимир. Вища освіта у дискурсі вимог знаннєвої економіки / В. П. Бех, Ю. В. Бех //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова :збірник наукових праць. – Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К. : вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 25 (38). – С. 6–10.

Бехманн, Готтхард. Общество знания – краткий обзор теоретических поисков /Г. Бехманн // Вопросы философии : науч.-теорет. журн. / Российская Академия наук. – 2010. – № 2. – С. 125.

Ефременко, Дмитрий. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций: достижения и проблемы / Д. В. Ефременко // Вопросы философии : науч.-теорет. журн. / Рос. акад. наук. – 2010. – № 1. – С. 49–62.

Кічук, Надія. Проблеми інноваційно-орієнтованої підготовки фахівця у сучасній вищій школі / Н. В. Кічук // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2010. – Вип. № 3. – Режим доступу : http://intellect-invest.org.ua.

Образование в интересах устойчивого развития в международных документах и соглашениях. – Москва : Эко-согласие, 2005. – 142 с.

Образование: сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within) : основные положения Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века : электрон. версия основных положений Доклада подготов. МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» в 2007 г. – Москва : изд-во ЮНЕСКО, 1996. – 31 с.

Сас, Наталія. Основи інноваційного управління навчальними закладами : навч.-метод. посіб. / Н. Сас. – Полтава : СПДФО Гаража М. Ф., 2013. – 178 с.

Сас, Наталія. Інноваційне управління навчальними закладами як наукова проблема / Н. М. Сас // Материалы Международной научно-практической конференции «Развитие гуманитарных наук» (27.02.2012 – 29.02.2012). – Познань : Wydawca: Sp.z o.o. «Diamondtradingtour», 2012. – Ч. 2. – С. 73–79.

Сас, Наталія. Компетентність з інноваційного управління в системі управлінських компетентностей майбутнього керівника навчального закладу / Н. М. Сас // Вестник Черниговского нац. пед. ун-та им. Т. Г. Шевченко. – Серия : Педагогические науки. – Чернігів : ЧНУ ім. Т. Г. Шевченко, 2013.– Вип.107.– Т. 3. – С. 98–104.

Сас, Наталія. Нові тенденції у стратегії підготовки майбутніх керівників навчальних закладів / Н. М. Сас // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : ДВНЗ ДДПУ, 2012.– Спецвип. № 11. – Ч. 1.– С. 141–147.

Сас, Наталія. Проектування змісту підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління / Н. М. Сас //Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». – Додаток 2. – № 3. – 2013. – C. 209–214.

Сас, Наталія. Філософсько-методологічні тенденції підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління / Н. М. Сас // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – Вип. 10. – С. 24–29.

Сас, Наталия. Когнитивная составляющая компетентности в области инновационного управления будущих руководителей учебных заведений / Н. Н. Сас // Вестник Калужского университета. – 2013. – № 12. – С. 108–113.

Sas, Natalia. Values as a component of future leaders’ training for innovative management at educational institutions / N. N. Sas // Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Mari Curie-Sklodowskiej, 2014. – C. 171– 181.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-13

Як цитувати

Сас, Н. М. (2017). Проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю «Управління навчальним закладом», підготовленого до інноваційного управління. Імідж сучасного педагога, (4/2(173), 11–15. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-11-15